>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời

Điều 49 Nghị định số 158/2005/NĐ-CPvề đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam”.
Như vậy, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con của chị Nguyễn Thị M và anh Trần Đ.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê