>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:   

Do anh không cung cấp lý do anh bị từ chối đăng ký quốc tịch Việt Nam nên chúng tôi không tư vấn cụ thể cho anh được. Theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch năm 2008 các điều kiện để được gia nhập quốc tịch Việt nam bao gồm Công dân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch đang thường trú tại Việt Nam có đơn xin nhập quốc Việt nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Tuân thủ hiến pháp và pháp luật Việt nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt nam

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập cộng đồng Việt nam từ 5 năm tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch.

d) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Người xin nhập quốc tịch Việt nam có thể được nhập quốc tịch Việt nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 điều này nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Người nhập quốc tịch Việt nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

4. Người nhập quốc tịch Việt nam phải có tên gọị Việt nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt nam.

5. Người xin nhập quốc tịch Việt nam không được nhập quốc tịch Việt nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Vịêt Nam.

6.Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt nam.

Điều 20 Luật Quốc tịch quy định về hồ sơ gia nhập quốc tịch

Nếu thoả mãn các điều kiện để gia nhập quốc tịch Việt nam, anh có thể nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bị từ chối có thể anh không thoả mãn một số điều kiện để được gia nhập quốc tịch hoặc hồ sơ xin gia nhập của anh không đầy đủ. Anh có thể yêu cầu Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh trả lời bằng văn bản lý do từ chối việc xin gia nhập quốc tịch của anh.

Các văn bản liên quan:

Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;