Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.

 

- Cách thức thực hiện:

 

+         Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế quản lý bên Việt Nam khấu trừ nộp thay

 

+         Thông qua hệ thống bưu chính

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+         Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu.

 

+         Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).

 

+         Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

 

- Thời hạn giải quyết:  Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế , tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót)

 

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

 

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

+         Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế

 

+         Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

 

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Giấy chứng nhận

 

 

- Lệ phí (nếu có):

 

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm )

 

        - Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu

 

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+         Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

 

+         Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

 

+         Quy định tại Điểm 2.7 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

 

 Tổng Cục Thuế