1. Giới thiệu về bảo hộ thương hiệu cho nhà hàng ăn uống

Thương hiệu hay nhãn hiệu, được hiểu là dấu hiệu có thể nhìn thấy được dưới các dạng hình thức được thể hiện như chữ cái, hình ảnh, âm thanh hoặc được thể hiện dưới dạng bất kỳ hình thức nào, có yếu tố phân biệt với các nhãn hiệu khác.

Thương hiệu của nhà hàng ăn uống là tên gọi để phân biệt các nhà hàng ăn uống với nhau, tránh sự nhầm lẫn thương mại trên thị trường cho người tiêu dùng. Bảo hộ thương hiệu là để ngăn chặn những hành vi xâm phạm đến thương hiệu của nhà hàng. Theo quy định của pháp luật thì bản chất của việc bảo hộ thương hiệu của nhà hàng ăn uống là việc xác lập quyền sở công nghiệp của cá nhân, tổ chức đối với thương hiệu đó. Thông qua đó để xác lập, duy trì quyền của chủ sở hữu của thương hiệu trong thời hạn mà pháp luật quy định. Bên cạnh đó cũng để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sử dụng trái phép, sao chép làm phương hại đến chủ sở hữu thương hiệu đó.

2. Đăng ký bảo hộ thương hiệu cho nhà hàng ăn uống để làm gì?

- Đăng ký thương hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ đảm bảo được nhà nước bảo vệ quyền cho chủ sở hữu thương hiệu đó

- Tạo dấu ấn thương hiệu của nhà hàng trong thị trường cạnh tranh nhiều như hiện nay. Mỗi nhà hàng có một thương hiệu riêng sẽ giúp họ kinh doanh dễ dàng hơn và tiếp cận tệp khách hàng riêng của mình

- Thương hiệu nhà hàng này cũng được coi là tài sản của chủ sở hữu vì nếu thương hiệu được nhiều người biết đến sẽ giúp cho nhà hàng ngày càng phát triển và nổi tiếng hơn, từ đó sẽ đem lại nguồn lợi nhuận lớn đối với chủ sở hữu

- Bên cạnh thu được lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh thương hiệu đó thì chủ sở hữu hoàn toàn có thể thu nguồn lợi nhuận lớn trong trường hợp chuyển nhượng hoặc bán thương hiệu cho cá nhân, tổ chức khác

3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu của nhà hàng ăn uống

3.1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu

Chúng ta cần đánh giá mẫu nhãn hiệu cần đăng ký với cơ quan nhà nước trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ. Tra cứu sơ bộ nhãn dựa trên các yếu tố về hình ảnh, chữ cái, màu sắc, phát âm,... của mẫu nhãn hiệu đó so với các mẫu nhãn hiệu đã được công bố. Bước này giúp chúng ta có thể tránh được các trường hợp nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn đối với các thương hiệu khác.

Bên cạnh đó, phải xác định được các sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta sử dụng thương hiệu đó để kinh doanh thuộc nhóm nào để xác định được đối tượng của nhãn hiệu. Đối với nhãn hiệu về nhà hàng ăn uống sẽ thuộc Nhóm 43 theo Bảng phân loại sản phẩm/dịch vụ Nice phiên bản 12/2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023.

Nhóm 43 sẽ bao gồm các phân loại như nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ quán cà phê,... Tùy vào từng dịch vụ mà nhà hàng cung cấp sẽ đăng ký theo dịch vụ mà mình mong muốn, tuy nhiên số lượng dịch vụ mà có thể đăng ký thì không bị giới hạn, chủ sở hữu thương hiệu có thể đăng ký để mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho nhà hàng và phát triển rộng rãi thương hiệu.

Nhưng cần lưu ý về nhóm dịch vụ đăng ký: Trong trường hợp tra cứu sơ bộ có nhãn cung cấp sản phẩm/dịch vụ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn nhưng phân loại nice thuộc nhóm khác mà chủ sở hữu thương hiệu đăng ký cho nhà hàng ăn uống của mình thì vẫn có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng ăn uống của mình.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được quy định theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ. Quý khách hàng cần hoàn thiện những thông tin cần thiết theo hướng dẫn tại mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

- Mẫu nhãn hiệu sử dụng được in với kích thước theo quy định và dán trên phần mẫu nhãn hiệu trong tờ khai và kèm theo ít nhất 05 mẫu nhãn hiệu 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ sở hữu hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật nếu chủ sở hữu là tổ chức, pháp nhân

- Giấy ủy quyền cho Đại diện sở hữu trí tuệ Luật Minh Khuê (trường hợp Quý khách hàng nộp hồ sơ qua Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp).

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ nhà hàng ăn uống

- Đăng ký nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội. Đây là cơ quan trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan đến thẩm định đơn, thẩm định nội dung và cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu của nhà hàng ăn uống hợp lệ về hình thức, nội dung. Bên cạnh đó cũng tiếp nhận đơn khiếu nại, xử lý khiếu nại,... Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội có địa chỉ tại: 384-386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại các văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ. Các đơn vị này có chức năng tiếp nhận hồ sơ mà không có chức năng thẩm định bất kỳ về đơn của bạn. Trên cả nước hiện nay có 2 văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

3.2. Lưu ý về quy trình thực hiện đăng ký nhãn hiệu

- Thẩm định hình thức đơn: Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ thì hình thức đơn được thẩm định trong vòng 01 tháng. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn của bạn có đủ điều kiện như về hình thức, mẫu nhãn hiệu, chủ đơn, phân loại nhóm,... sau 01 tháng, Cục sẽ ra thông báo chấp thuận đơn hợp lệ, đơn này sẽ được đăng công bố trên công báo theo từng tháng. Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện, Cục sẽ ra thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị chủ đơn sửa đổi bổ sung đơn trong trường hợp cần thiết. Lúc này, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục. (Trong thực tế thời gian thẩm định hình thức thường kéo dài hơn do số lượng đơn đăng ký tồn đọng khá lớn)

- Công bố đơn: đối với bước này được quy định trong vòng 02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp thuận đơn hợp lệ

- Thẩm định nội dung đơn: theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì thời gian Cục thẩm định nội dung là 09-12 tháng kể từ ngày công bố đơn (Trong thực tế thời gian thẩm định nội dung thường kéo dài hơn). Cục sẽ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu nà chủ sở hữu đăng ký cho nhà hàng ăn uống.

Trường hợp đơn đáp ứng đủ các điều kiện về nội dung của mẫu nhãn hiệu không trùng hoặc tương tự gây nhẫm lẫn đối với các nhãn khác thì Cục sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu của nhà hàng ăn uống đó.

Trường hợp đơn không đủ kiều kiện đáp ứng về nội dung thì Cục sẽ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng. Doanh nghiệp xem xét có thể nộp đơn khiếu nại hoặc công văn trả lời quyết định của Cục và cung cấp thêm các căn cứ chứng minh nhãn hiệu của mình được sử dụng là chính đáng.

- Cấp văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố: trong vòng 01-03 tháng kể từ ngày người nộp đơn nộp phí cấp văn bằng bảo hộ

4. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu cho dịch vụ nhà hàng ăn uống

Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp cho dịch vụ nhà hàng ăn uống có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên sau khi hết thời hạn thì chủ sở hữu của thương hiệu nhà hàng đó có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn được thời hạn 10 năm.

Chủ đơn là Ông Nguyễn Huy Hoàng (có địa chỉ tại: 87 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tin tưởng lựa chọn, ủy quyền cho Luật Minh Khuê là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp, thực hiện hồ sơ đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu sau đây:

Nhãn hiệu:

thu tuc dang ky thuong hieu

Danh mục nhóm sản phẩm/dịch vụ:

- Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn.

- Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau củ sấy khô; các loại hạt đã qua chế biến cụ thể là: hạt điều, hạt macca, hạt óc chó, hạt quả hạnh nhân, hạt dẻ.

- Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.

Số bằng: 459088.       Ngày cấp bằng: 25/08/2023

Theo đó, nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và có hiệu lực bảo hộ tới ngày 10/12/2030 và có thể gia hạn hiệu lực bảo hộ nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Trên đây Luật Minh Khuê đã hướng dẫn quý khách hàng về thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu cho nhà hàng ăn uống. Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn chuyên sâu hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162 để được các tổng đài viên tư vấn hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp qua luật sư hãy gọi 0986.386.648

Trân trọng ./.