Tôi trước đó đã từng học tại 1 trường Trung Cấp hệ chính quy của nhà nước và đã có bằng. Tôi muốn hỏi để biết rằng nhà nước có công nhận Aptech là trường đào tạo CNTT hay không?

Bởi vì kinh phí đầu tư cho việc học ở Aptech rất lớn - mà đang học lại bị gọi nghĩa vụ quân sự thì không biết làm sao, tiền mất mà kiến thức cũng không còn khi đi NVQS về.

Mong luật sư giải thích giùm em, tại sao nhà nước lại không công nhận apetch là 1 trường chính quy và trường hợp em có được hoãn nghĩa vụ quân sự không???

Xin cám ơn luật sư đã tư vấn!

Trả lời:

Chào bạn, vấn đề bạn quan tâm xin trao đổi như sau:

Theo điểm b, c, d, khoản 1, mục II, thông tư 121/2007/TTLT-BQP- GGĐT ngày 7-8-2007 của Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ quy định về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ thì những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo qui định tại khoản 1 điều 48 của Luật giáo dục năm 2005 theo hình thức giáo dục chính quy, bao gồm:

1.Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

2.Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung học nghề;

3.Trường cao đẳng, đại học.

-Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người VN định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ VN hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo 12 tháng trở lên.

-Học sinh, sinh viên nêu tại điểm b và điểm c khoản 1 mục II thông tư này (phần được trích dẫn trên đây) chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, nếu tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Vậy, trong trường hợp này, bạn không được xét hoãn nghĩa vụ quân sự. Còn việc nhà nước tại sao chưa công nhận Aptech là trường CNTT thì lại là một vấn đề khác.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự