Lĩnh vực hành chính:

Chuyên viên tư vấn pháp luật về lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, đất đai.

Qúa trình đào tạo:

Cử nhân luật Trường Đại Học Luật Huế khóa 2014-2018

Đặng Thị Văn- Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Kinh nghiệm làm việc:

Kinh nghiệm làm việc tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê: tham gia tư vấn hỗ trợ khách hàng về các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, bảo hiểm xã hội....

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, tôi mong muốn góp phần vào việc giải quyết  vướng mắc thực tế mà khách hàng gặp phải trong cuộc sống để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng đồng thời góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào đời sống cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn,

Chuyên viên Đặng Thị Văn

>> Xem thêm:  Công ty luật Minh Khuê công bố biểu trưng (logo) ?

Bộ phận Hỗ trợ khách hàng Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Ms. Nguyễn Thanh Mai - Cộng tác viên - Công ty Luật TNHH Minh Khuê