>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi: 1900.6162

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật cán bộ, công chức 2008

- Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

- Quy định số105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

2. Đảng viên bị kỷ Luật có được bổ nhiệm hay không?

- Theo khoản 4, 10, 11 điều 2, Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về nguyên tắc xử lý lỷ luật như sau:

Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

...

4- Hình thức kỷ luật: Đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ; đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình thức xóa tên; cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức; đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kỷ luật khin trách hoặc cảnh cáo, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

...

10- Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên hết hiệu lực.

11- Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

- Theo điều 82, Luật cán bộ, công chức 2008 quy định như sau:

Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật
1. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.
2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.
3. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.
4. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

- Theo khoản 5, điều 14 Quy định số105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc kỷ luật Đảng và thủ tục xin ra khỏi Đảng ?

Điều 14. Điều kiện bổ nhiệm

...

5- Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn.

...

Theo trường hợp của bạn có người thân giữ chức vụ lãnh đạo của một đơn vị của nhà nước. Nhưng do vi phạm nên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách thì có được tiếp tục bổ nhiệm hay không? Từ các quy định trên có thể khẳng định như sau:

- Khi bị kỉ luật ở mức khiển trách mà vẫn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật có hiệu lực thì người này sẽ không được bổ nhiệm lại.

- Khi bị kỉ luật ở mức khiển trách nhưng đã hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật mà người này không vi phạm đến mức phải xử lý kỉ luật thì bạn có thể được bổ nhiệm lại.

Vậy: Việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với đảng viên thì vẫn có thể tiếp tục được bổ nhiệm lại.

Ví dụ: Anh A đang là lãnh đạo của tỉnh B, vì vi phạm điều lệ đảng về tổ chức cán bộ nên bị áp dụng hình thức kỷ luật là khiển trách. Quyết định kỷ luật khiển trách có hiệu lực ngày 20/11/2017 thì đến ngày 20/11/2018 quyết định kỷ luật sẽ hết hiệu lực. Vậy sau ngày 20/11/2018 có thể anh A vẫn tiếp tục được bổ nhiệm vào chức vụ tương đươn hoặc cao hơn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Sinh con thứ 3 có bị kỷ luật hay không ? có vi phạm pháp luật không ?