u hỏi 1:
Tại Điều 28 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về đánh giá hồ sơ về kỹ thuật có 04 bước (Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ):
- Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất;
- Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất;
- Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm;
- Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật.
Chưa rõ trong bước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất chi tiết ở mức độ như thế nào? Có thể kết luận hồ sơ đề xuất là hợp lệ hay không hợp lệ ngay ở bước kiểm tra này chưa? Hay là phải ở bước đánh giá tính hợp lệ thì mới kết luận là hợp lệ hay không hợp lệ?
Trường hợp trong bước kiểm tra hồ sơ đề xuất của nhà thầu, Tổ chuyên gia phát hiện hồ sơ đề xuất có thiếu một số tài liệu chứng minh về năng lực kinh nghiệm như: Hợp đồng chứng minh kinh nghiệm thi công; bằng cấp & chứng chỉ chuyên môn của nhân sự kê khai trong hồ sơ đề xuất; tài liệu chứng minh năng lực tài chính (như báo cáo tài chính đã kiểm toán, Biên bản kiểm tra quyết toán thuế...) thì có thể kết luận là hồ sơ đề xuất của nhà thầu là không hợp lệ hay không?
Câu hỏi 2:
Tình huống hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư có nêu hướng dẫn nhà thầu nộp tài liệu chứng minh về năng lực tài chính là Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính tự lập kèm Biên bản kiểm tra quyết toán thuế . . . Nhưng khi dự thầu nhà thầu thiếu các tài liệu này. Chủ đầu tư có được phép yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung báo cáo tài chính đã được kiểm toán hay không? Có được phép dùng tài liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà thầu nộp bổ sung trong quá trình đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu hay không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật Doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp: 1900.6162