Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.0159.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.0159

 

1.  Mẫu báo cáo tình hình đưa lao động..

2.  Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện luật lao động

3.  Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép

4.  Mẫu kế hoạch tiền lương, tiền thưởng

      5.  Mẫu đăng ký sử dụng và cấp sổ lao động

6.  Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển

7.  Tình hình thực hiện tiền lương tiền thưởng

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

8.  Mẫu báo cáo tình hình sdụng lđộng năm và dkiến.

9.  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

10.  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

11.  Mẫu báo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

12.  Mẫu báo cáo giảm lao động

13.  Mẫu tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

14.  Mẫu biểu khai năng lực công nhân..

15.  Mẫu biểu khai thiết bị của doanh nghiệp

16.  Mẫu biểu khai năng lực cán bộ ..

17.  Mẫu thông báo

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

18.  Mẫu thông báo kết luận

19.  Mẫu C45 nộp cho BHXH

20.  Mẫu C47 BHXH

21.  Mẫu C47a BHXH

22.  Mẫu phiếu đăng ký BHXH

23.  Mẫu C47b BHXH

24.  Mẫu Quyết định kỷ luật lao động..

25.  Mẫu Quyết định xóa bỏ hiệu lực..

26.  Mẫu nội quy lao động trong DN

27.  Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

>> Xem thêm:  Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự

28.  Mẫu Quyết định cho thôi việc

29.  Mẫu quyết định xử lý kỷ luật..

30.  Mẫu bản khai lý lịch nghề nghiệp

31.  Mẫu lý lịch do INT sử dụng

32.  BM biểu khai năng lực

33.  BM Giấy chứng nhận sức khỏe

-----------------------------------------------

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020