Luat Minh Khue

Tách thửa (tách sổ đỏ) thực hiện như thế nào ?

Tách thửa (tách sổ đỏ) là một trong những thủ tục hành chính thường gặp phải trong lĩnh vực đất đai. Luật Minh Khuê giải đáp một số vướng mắc của người dân ...

Hướng dẫn thủ tục tách thửa theo luật đất đai ?

Tách thửa là việc chia một mảnh đất lớn thành nhiều mảnh đất nhỏ với diện tích phù hợp, cho nhiều người. Luật Minh Khuê tư vấn và trả lời một số câu hỏi của ...

Điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành ?

Luật Minh Khuê giải đáp quy định của pháp luật về điều kiện tách thửa đất. Trình tự và thủ tục tách thửa đất. Các vấn đề liên quan khác đến tách thửa đất ...

Hướng dẫn điều kiện tách thửa theo từng khu vực và thời gian thực hiện việc tách thửa ?

Quy định tách thửa và điều kiện tách thửa phụ thuộc nhiều vào quyết định của UBND tỉnh các địa phương. Luật Minh Khuê tư vấn Luật đất đai về điều kiện tách ...

Dịch vụ nổi bật