Luat Minh Khue

Tách thửa (tách sổ đỏ) thực hiện như thế nào ?

Tách thửa (tách sổ đỏ) là một trong những thủ tục hành chính thường gặp phải trong lĩnh vực đất đai. Luật Minh Khuê giải đáp một số vướng mắc của người dân ...

Hướng dẫn thủ tục tách thửa theo luật đất đai ?

Tách thửa là việc chia một mảnh đất lớn thành nhiều mảnh đất nhỏ với diện tích phù hợp, cho nhiều người. Luật Minh Khuê tư vấn và trả lời một số câu hỏi của ...

Dịch vụ nổi bật