Nhưng phần bổ sung ghi thêm đất được chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị 60m2. Vậy trong sổ ghi như vậy là sao và làm sao để biết 60m2 đất thổ cư này đã đóng đủ tiền cho nhà nước hay chưa. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề này.

Xin cảm ơn.

Người gửi: Quang.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

Đất được chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình về cho chúng tôi,chúng tôi xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý: 

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung tư vấn:

Theo điều 57 của luật đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

>> Xem thêm:  Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng của đất thuê ?

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy trường hợp của bạn là mảnh đất bạn có ý định mua được chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Để biết được 60m2 đất thổ cư này đã thực hiện đủ nghĩa vụ cho nhà nước hay chưa bạn có thể yêu cầu người bán đất cho bạn xem hóa đơn nộp tiền. Nếu hóa đơn đã bị mất thì bạn có thể ra cơ quan thuế nơi người bán đất thực hiện nghĩa vụ tài chính nhờ họ xác minh.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất vườn và đất ở ?