Vậy xin hỏi Qúy công ty có cách nào khả thi không?

Người gửi: N.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau 

Cơ sở pháp lý 

Luật đât đai 2013 

>> Xem thêm:  Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất

Nội dung tư vấn 

Thứ nhất, về quyền sở hữu đất thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. 

Thứ hai, về việc đất sau khi đền bù vẫn mang hình thức thuê đất nhà nước 

Ở đây  có thể hiểu đất mà bạn giải toả, thu hồi của người dân là đất do nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần.

Đối với trả tiền hàng năm thì hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 Điều 179 Luật đất đai 2013 như sau:

"2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;

>> Xem thêm:  Luật đất đai năm 2003 số 13/2003/QH11

đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định."

Theo đó, người dân chỉ có quyền đối tài sản của họ. Trong trường hợp này công ty của bạn chỉ bồi thường phần tài sản gắn liền với đất cho người dân, và sẽ kí hợp đồng thuê đối với nhà nước và phải đóng tiền thuê đất cho nhà nước 

Đối với trả tiền 1 lần thì hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thì có các quyền và nghĩa vụ sau được quy định khoản 1 Điều 170 trong đó có quyền :" i) Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ"

Như vậy, đối với trường hợp này nếu người dân thuê đất của nhà nước trả tiền một lần và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì họ có quyền cho công ty bạn thuê lại vì thế bạn sẽ phải trả tiền thuê cho người dân (chính là tiền đền bù) và không phải trả tiền thuê đất cho nhà nước nữa. 

Trường hợp đây là đất thuộc quyền sở hữu của các hộ dân cư, Nhà nước tiến hành thu hồi lại và sau đó giao lại cho Công ty bạn. Tuy nhiên, có thể Công ty bạn được giao đất với hình thức là cho thuê hoặc giao đất có thu tiền. Để biết chính xác thông tin, Công ty bạn nên xác nhận thông tin tại Cơ quan có thẩm quyền giao đất/ cho thuê đất để được làm rõ.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không?

>> Xem thêm:  Sang tên cho đất có cần đo lại sổ địa chính không ?