Tại cuộc họp ngày 15/11/1988, tập thể lãnh đạo Nhà nghỉ mát Thác Bà đã đồng ý cấp cho gia đình tôi diện tích đất nói trên để làm nhà ở. Trên diện tích đất được cấp, chúng tôi đã đầu tư nhiều công sức, tiền của để san gạt, tôn tạo và xây dựng thành nhà ở, bếp, công trình phụ. Tổng diện tích sử dụng hiện nay khoảng 300 m2. Chúng tôi đã sử dụng ổn định và lâu dài (từ năm 1988 đến nay) diện tích đất nêu trên.

Năm 1990 Nhà nghỉ cho phép vợ chồng tôi mượn diện tích đất hoang ở trước cửa nhà tôi, thuộc sườn đồi Nhà nghỉ, tiếp giáp với hồ Thác Bà, để cải tạo thành bến bốc dỡ đá xây dựng. Tại Đại hội Công đoàn Nhà nghỉ Thác Bà, nguyện vọng mượn đất làm bến bốc dỡ đá của vợ chồng tôi được phê duyệt, chúng tôi tiếp tục đầu tư tiền của, công sức để khai phá, san gạt, rải đá tạo thành bến bốc xếp đá và sử dụng thường xuyên cho đến nay. Toàn bộ diện tích đất ở và bến đá hiện gia đình tôi đang sử dụng, vẫn thuộc quyền quản lý của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nay tỉnh Yên Bái có chủ trương thu hồi lại đất của Nhà nghỉ Thác Bà, gia đình tôi trong diện bị giải tỏa để trả lại mặt bằng. Chúng tôi đã già yếu và không có đất ở chỗ khác để làm nhà. Cơ quan cho biết chúng tôi không được bồi thường về đất, không được hỗ trợ tái định cư, tiền hoa mầu và bồi thường công trình trên đất với giá rất thấp. Xin quý công ty tư vấn về trường hợp của gia đình tôi. Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Đất đai của công ty Luật Minh Khuê!

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

 

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

 1. Cơ sở pháp lý

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Thứ nhất, bồi thường về đất: 

Căn cứ quy định tại điều 21, nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau: 

" Điều 21. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:
a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;
b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi nhà xe làm mất hành lý của khách hàng ?

c) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;
d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;
e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;
g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;
h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;
i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;
k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.
3. Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.
4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất". 

>> Xem thêm:  Chủ cửa hàng có phải bồi thường khi khách hàng mất xe khi vào mua hàng ?

Như vậy, trường hợp của bạn thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định tuy nhiên thì cả đất làm nhà ở và đất làm bến bốc dỡ đá xây dựng đều là đất của Nhà nghỉ Thác Bà do đó gia đình bạn không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất nên gia đình bạn không được bồi thường về đất, căn cứ quy định tại khoản 2 điều 79, luật đất đai năm 2013 quy định như sau: 
Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
..................
2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
............" 
Như vậy, đối với nhà ở mà gia đình bạn phải di dời khi không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng.
Thứ hai, bồi thường về chi phí đầu tư trên đất: 
Về vấn đề bồi thường chi phí khi gia đình bạn đầu tư phần đất làm bến bốc dỡ đá xây dựng thi bồi thường theo quy định tại khoản 2, điều 80, Luật đất đai năm 2013 như sau: 
" Điều 80. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân
..................
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.
................" 
Thứ ba, hỗ trợ tái định cư: 
Về vấn đề hỗ trợ tái định cư quy định tại khoản 4, điều 86, Luật đất đai 2013 thì gia đình bạn có thể được hỗ trợ như sau: 

>> Xem thêm:  Khách đến mua hàng bị mất xe, ai là người chịu trách nhiệm ? Thủ tục khởi kiện

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

......................
14. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.
......................" 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư Đất đai

>> Xem thêm:  Mất xe thì được đơn vị trông xe bồi thường bao nhiêu ? Bao lâu phải bồi thường