Minh Khuê trả lời:

I. Căn cứ pháp lý.

Luật Đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

II. Luật sư tư vấn.

Gia đình tôi được nhà nước giao đất từ 1996 thực hiện dự án 327 của chính phủ trồng rừng mới và có khế ước thời hạn là 50 năm.Từ năm 1996 đên nay gia đình tôi trồng rừng và sử dụng đúng mục đích, hiện nay có một số gia đình đến tranh chấp và yêu cầu gia đình phải trả lai đất cho họ “trước 1996 những hộ gia đình này đã khai phá và bỏ hoang” vậy với trường hợp như trên, gia đình tôi phải làm như thê nào?

Luật Đất đai 2013 quy định: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất." 

Căn cứ hồ sơ giao đất để chứng minh gia đình bạn sử dụng đất theo đúng mục đích và diện tích đất được giao, các hộ gia đình khác không có quyền cản trở, ngăn cấm. Cho dù đó là diện tích đất thuộc các hộ dân khai hoang nhưng đã bỏ hoang cho đến nay và đã thuộc quyền quản lý của nhà nước thì không thuộc sở hữu của họ. Bạn có thể khiếu nại về hành vi của những hộ trên.

Xin chào luật sư! Khoảng 10 năm trước gia đình tôi có mua một mảnh đất nhỏ, tuy nhiên sau khi mua xong thì phát sinh 1 vấn đề tranh chấp giữa anh em người bán. Mảnh đất đó bán đi khi chưa có sự đồng ý của người anh do đó phát sinh vấn đề trên. Và gia đình chúng tôi hiện không thể bán hay xay cất gì từ thời gian đó cho đến nay. Vậy liệu có cách nào để giải quyết vấn đề trên, giúp cho chúng tôi bán được mảnh đất đó hay không khi mà hai anh em chủ đất vẫn không tính đến chuyện giải quyết vấn đề này? Xin cảm ơn luật sư!

Căn cứ hợp đồng mua bán để xác định chủ sở hữu của thửa đất. Như thông tin bạn cung cấp, sau khi mua xong mới phát sinh vấn đề tranh chấp giữa anh em người bán. Bạn đã thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng thì bạn có toàn quyền sở hữu thửa đất.

Nếu trong quá trình chuyển nhượng phát sinh tranh chấp. Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Phần di sản không đề cập trong di chúc chia như thế nào ? Ai được hưởng di sản thừa kế ?

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

b) Đất không có tranh chấp;

 Như vậy, đất có tranh chấp thì không thể thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng đất. Bạn có quyền yêu cầu bên bán giải quyết tình trạng tranh chấp để tiến hành chuyển nhượng cho bạn, đồng thời thỏa thuận về mặt thời gian. Hết thời hạn theo thỏa thuận mà vẫn tranh chấp chưa được giải quyết, bạn yêu cầu người bán trả lại tiền cho bạn (nếu đã thanh toán) và hủy bỏ hợp đồng mua bán.

Xin chào luật minh khuê Gia đình tôi có mua một mảnh vườn đồi từ 1990, không có giấy tờ gì, gia đình tôi sử dụng đất từ năm 1990 cho đến bây giờ, nhưng bây giờ chủ cũ của mảnh vườn đấy lại đòi lại 1 nửa mảnh đất đấy, xin hỏi luật sư bây giờ uỷ ban nhân dân huyện sẽ giải quyết cho bên nào ạ?

Căn cứ luật Đất đai 2013 Điều 101 khoản 2, diện tích đất nhà bạn không có giấy tờ nhưng sử dụng ổn định từ năm 1990 cho đến nay thì phần đất đó thuộc sở hữu của gia đình bạn.

Hiện nay tòa án đang tiến hành giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng qsdđ. Nhưng trước khi hòa giải chúng tôi đã tự thỏa thuận về việc giải quyeeta vụ án và đề nghị tòa án ghi nhận sự thỏa thuận.vậy chúng tôi có phải chịu án phí không???

Hai bên đã tự thỏa thuận về việc giải quyết vụ án thì nên thỏa thuận cả về việc chịu án phí. Nếu không có thỏa thuận, nghĩa vụ nộp án phí thuộc về phía nguyên đơn. Theo quy định hiện hành, án phí sơ thẩm vụ án Dân sự là 200.000 nghìn đồng.

Đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch thì mức án phí phụ thuộc vào giá trị tài sản có tranh chấp.

hiện nay g/đ tôi đang trồng hoa màu trên mảnh đất 375m2 đất tự khai phát từ năm 1983 tới nay.từ trước tới nay vẫn không có có tranh chấp trên phần đất đó.nhưng bây giờ đất này được nàm trong dự án của huyện mà tôi lại không có giấy tờ gì về mảnh đất hiện tại của mình. vậy g/đ chúng tôi có làm được giấy tờ hay được hưởng gì không?g/đ chúng tôi xin chân thành cám ơn luật sư.

Căn cứ Điều 101 khoản 2 Luật Đất đai 2013, đất sử dụng ổn định từ trước thời điểm 01/07/2004 không có tranh chấp thì thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì thế nếu phần đất này hiện nay nằm trong quy hoạch thì phải được bồi thường theo quy định.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp và chọn luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài