Điều 226 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009quy định về tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính

1. Người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Dấu hiệu pháp lý của tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Dấu hiệu pháp lý của tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet (điều 226 BLHS)

  • Khách thể của tội phạm: là sự xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet.
  • Mặt khách quan của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện bởi các hành vi sau:

+ Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet những thông tin trái với những quy định của pháp luật, nếu không thuộc những trường hợp quy định tại điều 88 và điều 253 BLHS như: đưa vào mạng những thông tin mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, đưa vào mạng, tuyên truyền trên mạng những thông tin không lành mạnh qua thư điện tử hoặc các trang web…

+ Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. Những thông tin riêng ở đây có thể là bí mật đời tư, những thông tin về gia đình, họ hàng, công việc…mặc dù là thông tin hợp pháp nhưng nếu bị công khai hóa, bị đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, công việc, đời sống,…của chủ sở hữu thông tin đó.

+ Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet như: không được phép mà vẫn sử dụng, hoặc khi việc sử dụng này bắt buộc phải có giấy phép hoặc bắt buộc phải đăng ký sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật nhưng người sử dụng, khai thác đã không tuân thủ theo các quy định nói trên. Xóa các dữ liệu dùng chung mà không được phép; làm sai lệch các định hướng của địa chỉ trên internet; lấy cắp thông tin cá nhân; phá mật khẩu sử dụng mà không được phép; sử dụng mật khẩu hoặc account của người khác để truy cập mạng mà không được phép của người đó.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự những hành vi nói trên khi xâm phạm đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng có thể là những thiệ t hại về vật chất, tinh thần như: uy tín, danh dự, nhân phẩm, trật tự xã hội,…

  • Mặt chủ quan của tội phạm: tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý.
  • Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê