Công ty tôi mua lá thuốc lá thông qua một số đầu mối do người dân đứng ra thu gom chứ không mua trực tiếp của người dân sản xuất bán ra. Những đầu mối thu gom này không kinh doanh thường xuyên, thu gom theo mùa vụ. Bên thu gom bán lại cho công ty tôi được mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế (vì công ty tôi không được lập bảng kê trong trường hợp này). Nếu được mua hóa đơn bán hàng thì những đầu mối thu gom đó phải nộp những loại thuế gì? Tỷ lệ là bao nhiêu?

Công ty tôi có hoạt động xây dựng cơ bản, trong đó có một số công trình xây dừng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (Chiếm trên 50%). Hàng hóa đầu vào phục vụ cho công trình này công ty có phải kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT không? Nếu phải kê khai thì khai ở mục nào của bảng kê?

Tôi xin chân thành cảm ơn!\

Người gửi: N.A.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

I. Cơ sở pháp lý

>> Xem thêm:  Năm 2020, Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu thì bị xử phạt như thế nào ?

-Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

-Luật số 71/2014/QH13

-Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

-Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC về hướng dẫn thực hiện nghị định 75/2002/NĐ-CP về điều chỉnh mức thuế môn bài

II. Nội dung phân tích

1. Loại thuế phải nộp đối với đầu mối thu gom thuốc lá

Theo như thông tin bạn cung cấp thì đầu mối thu gom thuốc lá này là do cá nhân tự đứng ra tổ chức, vì vậy sẽ thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán khi có mức doanh thu đạt ngưỡng phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (cá nhân kinh doanh). Và cần khẳng định đây là hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa.

-Thuế tiêu thụ đặc biệt: Trường hợp này, cơ sở thu gom thuốc lá trên không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là "Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm" theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn cơ sở thu gom này chỉ thực hiện thu gom lá thuốc lá, nên không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

-Thuế môn bài (đóng theo năm): Căn cứ Theo văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC thì cơ sở thu gom nộp thuế môn bài theo 6 bậc thuế sau căn cứ vào mức doanh thu khoán:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

 

>> Xem thêm:  Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể và cách xuất hóa đơn ?

-Thuế giá trị gia tăng: Căn cứ Theo phụ lục ban hành kèm Theo thông tư 219/2013/TT-BTC về tỷ lệ thuế giá trị gia tăng trên doanh thu, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa là 1%.

Thuế giá trị gia tăng 01 tháng = Doanh thu khoán 01 tháng x 1%

-Thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật thuế số 71/2014/QH13 thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa là 0.5%.

Thuế TNCN 01 tháng = Doanh thu khoán 1 tháng x 0.5%

Như vậy, đầu mối thu gom lá thuốc lá trên phải đóng các loại thuế sau: Thuế môn bài (đóng cho cả năm); thuế thu nhập cá nhân (đóng theo tháng) và thuế giá trị gia tăng (đóng theo tháng).

2. Về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hàng hóa phục vụ cho công trình đầu tư xây dựng cơ bản được xử lý như sau:

b) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, có phương án sản xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT nhưng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định được khấu trừ toàn bộ. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào không sử dụng cho đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT để kê khai khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.”

Như vậy, Theo quy định trên thì nếu số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho công trình đầu tư xây dựng cơ bản để sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ, vì vậy phải kê khai trong bảng kê số 01-2/GTGT và kê vào hàng số 1Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ

>> Xem thêm:  Mức thuế khoán khi mở phòng khám tư nhân dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể ?

Nếu số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho công trình xây dựng cơ bản để sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT và sản phẩm không chịu thuế GTGT thì sẽ phải kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT và kê vào hàng số 2Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”

Nếu số hóa đơn đầu vào phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản để sản xuất ra hàng hóa dịch vụ không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ và không phải kê khai vào bảng kê số 01 – 2/GTGT.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh theo quy định mới 2020