Luat Minh Khue

Tư vấn luật đấu thầu

Xử lý hình sự hành vi thông thầu được quy định thế nào theo luật hình sự ?

Xử lý hình sự hành vi thông thầu được quy định thế nào theo luật hình sự ?
Kính chào công ty luật Minh Khuê, tôi có một câu hỏi muốn nhờ công ty hỗ trợ tư vấn. Ban quản lý dự án A tổ chức mời thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm TTB y tế. Trong hồ sơ yêu cầu có yêu cầu ...

Hợp đồng trọn gói được lập phụ lục hợp đồng để thay đổi giá không?

Hợp đồng trọn gói được lập phụ lục hợp đồng để thay đổi giá không?
Công ty tôi là bên chủ đầu tư, đã lựa chọn xong nhà thầu và đã kí kết xong hợp đồng. Hợp đồng xây dựng dưới hình thức là hợp đồng trọn gói. Trong quá trình xây dựng, phát sinh thêm khối lượng công ...

Có hủy thầu khi chỉ có một nhà thầu tham gia hoặc một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ?

Có hủy thầu khi chỉ có một nhà thầu tham gia hoặc một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Trong trường hợp đấu thầu mà chỉ có 1 nhà thầu tham gia hoặc có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì có được hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại hay không ? Xin cám ơn!

Có được làm rõ và bổ sung nội dung công việc trong thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu?

Có được làm rõ và bổ sung nội dung công việc trong thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu?
Xin được công ty luật tnhh minh khuê tư vấn:tôi đang thực hiện chấm thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Trong hồ sơ yêu cầu có đính kèm thỏa thuận liên danh theo mẫu thông tư số 11/2015/tt-bkhđt của bộ ...

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp Bộ hồ sơ hoàn công bản số (có dấu đỏ) có đúng quy định của pháp luật không?

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp Bộ hồ sơ hoàn công bản số (có dấu đỏ) có đúng quy định của pháp luật không?
Xin chào luật minh khuê,tôi có một vấn đề nhờ luật minh khuê tư vấn giúp như sau:tôi là nhà thầu thực hiện gói thầu thi công hạng mục đường giao thông. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư yêu cầu chúng tôi ...

Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu ?

Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu ?
Thưa luật sư, tôi xin được hỏi dịch vụ bảo vệ kcn thuộc dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn hay dịch vụ nào khác. Và để lập hồ sơ yêu cầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh tôi phải dùng mẫu nào theo thông ...

Hỏi về việc thay đổi giá trong Hợp đồng xây dựng so với Biên bản thương thảo Hợp đồng và hồ sơ trúng thầu ?

Hỏi về việc thay đổi giá trong Hợp đồng xây dựng so với Biên bản thương thảo Hợp đồng và hồ sơ trúng thầu ?
Thưa luật sư, công ty tôi có tổ chức đấu thầu một dự án xây dựng. Sau khi đã thương thảo hợp đồng và thống nhất giá, lập biên bản thương thảo với đơn vị trúng thầu "thi công xây dựng và cung cấp, lắp ...

Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước được thực hiện theo hình thức đấu thầu nào?

Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước được thực hiện theo hình thức đấu thầu nào?
Thưa luật sư, xin hỏi: Theo khoản 1, 2 điều 15 thông tư 58/2016/tt-btc quy định các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu: 1. Các gói thầu quy định tại khoản 1 điều 22 luật đấu thầu, gồm:

Hủy thầu trong trường hợp không có nhà thầu nào mua hồ sơ mời thầu?

Hủy thầu trong trường hợp không có nhà thầu nào mua hồ sơ mời thầu?
Thưa luật sư.  công ty chúng tôi có đăng báo gói thầu mua đậu xanh và không có nhà thầu nào mua hồ sơ mới thầu đến thời điểm đóng thầu. Sau đó chủ đầu tư đồng ý ra hạn thời gian đóng thầu nhưng đến ...

Công ty tham gia lập đề cương dự toán thì có được tham gia đấu thầu nữa không ?

Công ty tham gia lập đề cương dự toán thì có được tham gia đấu thầu nữa không ?
Công ty luật minh khuê cho mình hỏi. Công ty mình có tham gia lập đề cương - dự toán cho công tác kiểm định cầu, vậy công ty mình có được tham gia đấu thầu gói thầu kiểm định này nữa không ? Trân ...

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công việc khảo sát,lập đồ án quy hoạch chi tiết ?

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công việc khảo sát,lập đồ án quy hoạch chi tiết ?
Thưa luật sư: Tôi có một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết: “Người có thẩm quyền kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công việc khảo sát,lập đồ án quy hoạch ...

Thư bảo lãnh dự thầu được ký trước ngày đơn vị dự thầu mua hồ sơ mời thầu có hợp lệ không?

Thư bảo lãnh dự thầu được ký trước ngày đơn vị dự thầu mua hồ sơ mời thầu có hợp lệ không?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Thư bảo lãnh dự thầu được ký trước ngày đơn vị dự thầu mua hồ sơ mời thầu có hợp lệ không? Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến thư bảo lãnh dự thầu ? Pháp luật quy định ...

Xử lý trường hợp kết quả lựa chọn nhà thầu không thống nhất với hồ sơ mời thầu ?

Xử lý trường hợp kết quả lựa chọn nhà thầu không thống nhất với hồ sơ mời thầu ?
Thưa luật sư, tôi xin hỏi luật sư một vấn đề như sau và rất mong được luật sư giải đáp. 1. Theo như tiêu chí đánh giá số 4 - kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp của hồ sơ ...

Công ty có quyền từ chối tham gia gói thầu xây lắp khi đã trúng thầu không ?

Công ty có quyền từ chối tham gia gói thầu xây lắp khi đã trúng thầu không ?
Thưa luật sư, Em có một số vướng mắc nhờ luật sư tư vấn giúp em. Câu hỏi: Công ty em có tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp (theo hợp đồng trọn gói). Sau khi khảo sát và nghiên cứu hồ sơ công ty em ...

Tư vấn lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rút gọn ?

Tư vấn lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rút gọn ?
Thưa luật sư, Em cần tư vấn về luật đấu thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.em đang thực hiện gói thầu lập dự toán trong dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ...