Luat Minh Khue
Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu. Hai nhà thầu liên danh nhưng chỉ một bên đứng ra có bảo đảm dự thầu thì có được hay không? Người đứng đầu liên doanh chịu trách nhiệm làm cam kết tín dụng và bảo lãnh dự thầu chỉ ghi tên một công ty đứng đầu liên doanh trong bão lãnh dự thầu và cam kết tín dụng, như vậy có đúng quy định không ? Cảm ơn!

Các trường hợp được hủy kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật ?

Thưa luật sư, Tôi có tham gia đấu giá đất tại 1 huyện . Trong phiên đấu giá hồ sơ trả giá cao nhất gấp 1. 5 so với giá khởi điểm và hồ sơ trúng thấp nhất ...

Hướng dẫn quy định về nhân sự tổ chuyên gia và Tổ thẩm định trong đấu thầu ?

Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề chưa rõ, mong được giải đáp: Cơ quan tôi đang thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức Chào hàng cạnh ...