Thưa luật sư, tôi có một số vấn đến về liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất muốn hỏi ý kiến luật sư như sau:công ty a thành lập năm 2005, đến nay có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm để thực hiện triển khai dự án có sử dụng đất có qui mô đến 30ha. Công ty b mới thành lập. Năng lực kinh nghiệm chưa có, năng lực tài chính đảm bảo vốn chủ sở hữu >= 20% tổng mức đầu tư của dự án m sắp tham gia dự thầu. Vì 1 số lý do => công ty b liên danh với công ty a (có thỏa thuận liên danh trong đó cty a phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành, cty b lo tài chính cho dự án ) để tham gia thực hiện đấu thầu dự án m. Khi trúng thầu công ty a có được ủy quyền cho công ty b thực hiện dự án cả phần việc của cty a ko. Các nhà thầu của dự án khi xuất hóa đơn vat thì xuất cho công ty a hay xuất cho cả 2 cty. Khi dự án hoàn thành hạ tầng và được bán đất nền theo qui định của pháp luật thì cty a hay cty b (hay cả 2 cty) có trách nhiệm xuất hóa đơn gtgt cho khách hàng để khách hàng làm thủ tục cấp chứng nhận qsd đất sang tên khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn.

Người gửi : Hà Kế Hậu

Luật sư trả lời: