Vấn đề là sau khi xem xét hồ sơ đề suất thì phát sinh vấn đề như sau:- trong hồ sơ yêu cầu quy đinh: đơn vị phải có giấy phép vận chuyển bằng contaner nhưng công ty đứng ra đấu thầu là công ty mẹ không có giấy phép này, họ lấy giấy phép của công ty con, công ty con này cho công ty mẹ thuê phương tiện vận tải. Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty mẹ(công ty đứng ra đấu thầu) có mã ngành 4933 kinh doanh vận tải bằng ô tô ạ nhưng lại không thỏa đề bài là phải có giấy phép vận chuyển bằng xe cont. - vấn đề 2: cung cấp hợp đồng tương tự trị giá tương đương 6 tỷ nhưng họ chỉ cung cấp hợp đồng nguyên tắc trị giá 6 tỷ. Bên em quyết định loại đơn vị này vì 2 lý do trên. Thứ 1 không thỏa yêu cầu phải có giấy phép vận tải bằng cont, thứ 2 không cung cấp được hợp đồng tương tụ. Vậy kính hỏi luật sư em xử lý tình huống này có gì sai không ạ.

Người gửi : Chu Văn Bình

Luật sư trả lời: