ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 94/ĐA-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

ĐỀ ÁN

HỖTRỢ HỘ NGHÈO THÀNH PHỐ HÀ NỘI XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2009 - 2010

Thực hiện chương trình mục tiêuQuốc gia giảm nghèo, từ năm 1998 đến nay Thành phố Hà Nội đã triển khai một sốchính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Trong đóhỗ trợ hộ nghèo một phần kinh phí từ nguồn ngân sách và quỹ “Vì người nghèo” đểxây dựng, sửa chữa nhà ở dột nát, hư hỏng có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổnđịnh đời sống và giúp các hộ sớm thoát nghèo.

Năm 2004, Thành phố Hà Nội làmột trong ba địa phương đầu tiên của cả nước được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam cấp Bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột nát đối với hộnghèo.

Tuy nhiên, khi chuẩn nghèo nânglên, số hộ nghèo được mở rộng, hoặc do tác động của thiên tai hay những rủi rotrong cuộc sống… hàng năm vẫn phát sinh một số hộ dân có nhà ở hư hỏng, xuốngcấp, hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộnghèo về nhà ở, Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về nhữnggiải pháp cấp bách nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội;Quyết định số 1592/QĐ-UB ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố về chuẩn nghèo, cậnnghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2013.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nộixây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm 2009 – 2010 với nội dung nhưsau:

I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ HỖTRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở:

1. Tình hình nhà ở của hộnghèo:

Theo chuẩn nghèo của Thành phốHà Nội giai đoạn 2009 – 2013 quy định: Đối với khu vực thành thị, những hộ cómức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo; đốivới khu vực nông thôn, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 330.000đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo. Tại thời điểm tháng 3 năm 2009, toànThành phố có 117.825 hộ nghèo, chiếm 8,43%.

Trong tổng số hộ nghèo có 4.879hộ nghèo có nhà ở hư hỏng nặng, gia đình không có khả năng xây dựng, sửa chữado có người tàn tật, già yếu, ốm đau… trong đó khu vực thành thị: 304 hộ (chiếm6,2%), khu vực nông thôn: 4.575 hộ (chiếm 93,8%).

Hầu hết nhà ở của số hộ nghèonêu trên lâu ngày đã xuống cấp nặng, mái nhà bị dột, tường nhà nứt, thấm, nềnnhà lún, ẩm thấp …tình trạng nhà hư hỏng nặng, không đảm bảo đời sống sinh hoạtcủa người nghèo. Đồng thời hoàn cảnh gia đình hộ nghèo rất khó khăn, nhiều hộcó người khuyết tật, người già yếu hoặc bị ốm đau, bệnh tật… không có khả nănglao động để tăng thu nhập, cải thiện nhà ở. Trong số đó có 296 hộ gia đình cóđối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 67/NĐ-CP và có 28 hộ dân tộc thiểu số.

2. Chính sách hỗ trợ hộ nghèovề nhà ở của Thành phố:

Từ thực trạng nhà ở của hộ nghèovà đề xuất của các Sở, ngành, quận, huyện trong nhiều năm qua, UBND Thành phốHà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Thành phố quyết định cơ chế hỗ trợhộ nghèo xây dựng nhà ở và giao trách nhiệm cho các Sở, ngành, quận, huyệntriển khai thực hiện, cụ thể:

- Về công tác chỉ đạo: UBNDThành phố đã ban hành Kế hoạch 45/KH-UB năm 1999 về giải quyết nhà dột nát đốivới hộ nghèo và hộ cứu trợ xã hội; Quyết định số 3405/QĐ-UB ngày 17/6/2003 phêduyệt dự án đầu tư xây dựng 90 căn hộ chung cư cho người nghèo 9 quận nộiThành; Kế hoạch liên tịch số 79/KH-LT ngày 24/11/2004 của UBND-MTTQ Thành phốvề việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà hư hỏng cho hộ nghèo tiến tới kỷ niệm 995năm Thăng Long –Hà Nội; Kế hoạch 57/KH-UB về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đạiđoàn kết năm 2008 – 2009. Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môitrường đã thống nhất tiêu chí nhà dột nát, hư hỏng, hướng dẫn rà soát, thống kêdanh sách, triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo, quy chế bán nhàở cho hộ nghèo nội thành thuộc dự án nhà chung cư…

- Tiêu chí nhà được hỗ trợ:

+ Nhà dột nát (áp dụng thực hiệntừ năm 1999-2004): Là loại nhà làm tạm bằng tranh tre, nứa lá… nằm trên đất hợplệ, lâu ngày đã hư hỏng không đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng trongsinh hoạt hàng ngày, tình trạng nhà lụp xụp, dột nát, siêu vẹo.

+ Nhà ở hư hỏng nặng (thực hiệntừ năm 2005 đến nay): Là nhà cấp 4 (ngoại thành) và các loại nhà 1 tầng (nộithành) nằm trên đất hợp lệ có mái lợp ngói hoặc mái phi prô xi măng, mái bằngvỉa gạch… lâu ngày bị dột, tường nhà nứt, thấm, nền nhà lún, ẩm thấp…tình trạngnhà xuống cấp nặng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người nghèo.

- Quy mô nhà được hỗ trợ:

Nhà xây cấp 4, tường xây gạch bổtrụ, vữa tam hợp, mái lợp ngói và dùng gỗ nhóm 5,6 hoặc tre ngâm, nền gạch hoặclát xi măng. Diện tích bình quân: 20-24m2/hộ (ngoại thành), và 20m2/hộ(nội thành).

- Phương thức hỗ trợ:

Kinh phí xây dựng nhà ở hộ nghèoước tính 15 triệu đồng/nhà. Gia đình tự xây dựng, (trường hợp cô đơn, tàn tậtđược BCĐ xã phường tổ chức xây dựng). Nguồn kinh phí hỗ trợ như sau:

Từ năm 1999 – 2004:

+ Ngân sách Thành phố hỗ trợ 5triệu đồng/hộ.

+ Ngân sách quận, huyện, xãphường và tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ủng hộ: 5 triệuđồng/hộ.

+ Gia đình, dòng họ: 5 triệuđồng.

Từ năm 2004 đến nay:

+ Ngân sách Thành phố, quận,huyện hỗ trợ 30%.

+ Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp(Thành phố, quận, huyện, xã phường) hỗ trợ 40%.

+ Gia đình, dòng họ đảm bảo 30%.

- Triển khai thực hiện:

Ban chỉ đạo Trợ giúp người nghèo(BCĐ TGNN) xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Tổchức vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, vật tưxây dựng, công khai danh sách các hộ được hỗ trợ. Ủy ban MTTQ tổ chức vận động“Quỹ vì người nghèo” để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

- Kết quả hỗ trợ hộ nghèo xâydựng nhà ở:

Từ năm 1998 đến năm 2008 đã có7.154 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên75,97 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố cấp 16,8 tỷ đồng, số còn lại lànguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và đóng góp của gia đình, dòng họ. Năm 2004,Thành phố Hà Nội là đơn vị thứ ba trong cả nước được Trung ương MTTQ Việt Namcấp bằng ghi công về hoàn thành xóa nhà dột nát đối với hộ nghèo.

Qua kiểm tra đánh giá kết quảxây dựng, sửa chữa nhà ở của hộ nghèo cho thấy các xã phường hỗ trợ đúng đốitượng được quy định của Thành phố và đảm bảo công khai, hầu hết số nhà của cáchộ có mức kinh phí xây dựng bình quân trên 15 triệu đồng, một số hộ có mức đầutư trên 20 triệu/nhà.

II. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HUY ĐỘNGVÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC:

Từ thực tiễn thực hiện chươngtrình trợ giúp người nghèo trong những năm qua, đặc biệt là công tác hỗ trợ xâydựng, sửa chữa nhà của hộ nghèo cho thấy:

- Chương trình TGNN, vận động“Ngày vì người nghèo”, xóa nhà dột nát, hư hỏng là chương trình tổng hợp mangtính xã hội hóa cao. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chínhquyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể và sự nỗ lực vươn lêncủa người nghèo là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của chương trình,

- Thành phố đã phân công tráchnhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành và đề nghị các hội, đoàn thể cùng phốihợp thực hiện.

- UBND Thành phố và UB MTTQThành phố, các quận, huyện đã quyết định hỗ trợ kinh phí kịp thời và chỉ đạotriển khai đảm bảo tính dân chủ công khai trong nhân dân.

- Phần vốn ngân sách Thành phốhỗ trợ là đòn bẩy thúc đẩy việc xã hội hóa công tác xóa nhà dột nát của hộnghèo.

- Đa dạng hóa các nguồn lực, đặcbiệt nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp (Thành phố, quận, huyện, xã, phường)cùng sự ủng hộ đóng góp của các ban, ngành đoàn thể, gia đình, dòng họ… để hỗtrợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và giúp các hộ vươn lên thoát nghèo.

- Việc quản lý, sử dụng, cấpphát, thanh quyết toán nguồn kinh phí Ngân sách, nguồn vận động … được cácquận, huyện thực hiện theo đúng quy định của Thành phố.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢXÂY DỰNG NHÀ Ở HỘ NGHÈO NĂM 2009-2010:

1. Mục đích:

- Tập trung nguồn lực giúp đỡ hộnghèo hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở, ổn định đời sống, góp phần thực hiệnmục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và thiết thực chào mừng lễkỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Phấn đấu xây dựng xong 4.879nhà ở cho hộ nghèo trước ngày 10/10/2010, năm 2009 tập trung xây dựng 3.846 nhà.

2. Yêu cầu:

Hỗ trợ đúng đối tượng, tiêuchuẩn quy định, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch.

3. Đối tượng được hỗ trợ:

Là hộ nghèo của Thành phố (chuẩnnghèo theo Quyết định 1592/QĐ-UB ND ngày 7/4/2009) có nhà ở hư hỏng nặng, giađình không có khả năng tự xây dựng (do có người tàn tật, già yếu, ốm đau…),được Ban trợ giúp người nghèo xã, phường xác nhận, đề nghị và UBND quận, huyệnphê duyệt. Ưu tiên hộ nghèo diện trợ cấp xã hội và hộ dân tộc thiểu số.

4. Tiêu chí nhà hư hỏng nặngđược hỗ trợ xây dựng:

Là nhà cấp 4 (ngoại thành) vàcác loại nhà 1 tầng (nội thành) nằm trên đất hợp lệ, có mái lợp ngói, phi-prôxi măng hoặc mái vỉa gạch… lâu ngày bị dột, tường nhà nứt, thấm, nền nhà lún,ẩm thấp… tình trạng nhà xuống cấp nặng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt củangười nghèo, cần phải xây dựng lại.

5. Phương thức và nguồn kinhphí hỗ trợ:

* Dự kiến mức chi phí xây dựng tốithiểu: 25 triệu đồng/nhà.

* Nguồn kinh phí xây dựng: Ngânsách nhà nước (Trung ương và Thành phố). Quỹ Vì người nghèo 3 cấp, hộ gia đìnhđóng góp để xây dựng một ngôi nhà có diện tích sử dụng tối thiểu 24m2(ngoại thành), 15m2 (nội thành), thời gian sử dụng tối thiểu được 10năm trở lên.

Tổng số vốn cần có:

4.879nhà x 25 triệu đ/nhà = 121,97 tỷ đồng

+ Ngân sách (Trung ương và Thànhphố) hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ để mua nguyên vật liệu chính như gạch, ngói, ximăng … tổng số kinh phí ngân sách = 73,18 tỷ đồng.

+ Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp hỗtrợ 5 triệu đồng/hộ (trong đó Quỹ Thành phố hỗ trợ 2 triệu, Quỹ quận, huyện vàxã, phường: 3 triệu đồng), tổng số 24,39 tỷ đồng.

+ Gia đình, dòng họ đảm nhậnphần còn lại 24,39 tỷ đồng.

Chi tiết kinh phí hỗ trợ hộnghèo quận huyện xây dựng nhà ở theo biểu đính kèm.

* Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từNgân sách và Quỹ “Vì người nghèo”, hộ nghèo có nhu cầu sẽ được vay tín dụng từNgân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở. Mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ, lãisuất 3% năm, thời hạn vay 10 năm (Ngân hàng Chính sách xã hội có hướng dẫnriêng).

* Gia đình tự xây dựng nhà,trường hợp người già cô đơn, tàn tật … không thể tự xây dựng nhà ở thì dòng họđảm nhận hoặc Ban giảm nghèo xã, phường đứng ra tổ chức xây dựng trên cơ sở đềnghị của hộ gia đình (bằng văn bản).

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰCHIỆN:

1. Nội dung:

a. Tổ chức hội nghị bình xét tạithôn, xóm, tổ dân phố để xác nhận danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở(Thành phần, số lượng người tham dự như hội nghị bình xét hộ nghèo năm 2009),nội dung hội nghị:

+ Thông báo công khai đối tượnghộ nghèo, tiêu chí nhà, mức và nguồn kinh phí hỗ trợ, phần đóng góp của giađình, dòng họ.

+ Bình xét công khai, dân chủ,khách quan và lấy ý kiến biểu quyết (giơ tay hoặc bỏ phiếu kín) để thống nhấtdanh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà với sự đồng ý của trên 50% số ngườidự họp. Ghi 02 biên bản hội nghị (1 bản lưu tại thôn/tổ dân phố, 1 bản gửixã/phường/thị trấn).

b. Lập hồ sơ các hộ được bìnhxét hỗ trợ, bao gồm: chụp ảnh toàn cảnh hiện trạng nhà cũ. Kinh phí chụp ảnh doNgân sách quận, huyện chi, lập bản cam kết giữa chủ hộ và ban trợ giúp ngườinghèo xã, phường, thị trấn (theo mẫu).

c. Phân công các thành viên Bantrợ giúp người nghèo hướng dẫn các hộ triển khai xây dựng và đôn đốc, kiểm trađảm bảo chất lượng, tiến độ.

d. Tổ chức nghiệm thu, thanhquyết toán.

2. Tiến độ:

Năm 2009:

* Tháng 6: tổ chức xét duyệt,hoàn chỉnh hồ sơ các hộ được hỗ trợ.

* Từ tháng 7: hướng dẫn các hộtriển khai xây dựng và nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí trước 31/12/2009.

Năm 2010: Triển khai xây dựng vànghiệm thu, thanh quyết toán trước 30/9/2010.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội – thường trực BCĐ TGNN, có trách nhiệm:

- Hướng dẫn quận, huyện, xã,phường rà soát, lập danh sách hộ nghèo theo đối tượng, tiêu chí quy định tạimục II, tổng hợp, đề xuất kế hoạch hỗ trợ báo cáo UBND Thành phố, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Thành phố.

- Triển khai, đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện kế hoạch tại các quận, huyện.

- Tổng hợp kết quả thực hiện,báo cáo UBND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vàcác Hội đoàn thể Thành phố:

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố:chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vìngười nghèo” Thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và sử dụng nguồn quỹđể hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

- Đề nghị các hội, đoàn thể: HộiNông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Hội Chữ Thập đỏ, Hiệp hội Doanhnghiệp vừa và nhỏ, Liên minh các hợp tác xã phối hợp vận động các tổ chức, cơquan, đơn vị, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phân công thànhviên, hội viên giúp đỡ người nghèo xây dựng nhà ở. Vận động dòng họ, làng xóm…hỗ trợ, giúp đỡ vật liệu, ngày công…

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợpđề xuất nguồn lực thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm 2009 –2010.

- Sở Tài chính phối hợp với SởLao động - TB&XH phân bổ và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinhphí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

4. Ủy ban nhân dân quận,huyện:

- Giao Ban chỉ đạo Trợ giúpngười nghèo quận, huyện, xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạchhỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn, bảo đảm đúng đối tượng, tiến độ, phấn đấuhoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở hộ nghèo được giao, thiết thực chào mừng lễkỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Tổ chức vận động các đơn vị,cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ hộ nghèo cảithiện nhà ở.

- Quản lý, sử dụng kinh phí hỗtrợ đúng đối tượng, công khai, hiệu quả.

5. Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn:

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biếnchủ trương của Nhà nước và của Thành phố về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựngnhà ở.

- Giao Ban trợ giúp người nghèoxã, phường, thị trấn phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng bancông tác mặt trận tổ chức hội nghị bình xét xác định danh sách hộ nghèo được hỗtrợ xây dựng nhà ở.

- Hướng dẫn các hộ gia đình kýcam kết với Ban TGNN xã phường về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ởđúng mục đích, đảm bảo yêu cầu về diện tích, chất lượng và tiến độ.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốccác hộ xây dựng nhà ở:

+ Họp với đại diện gia đình đểthống nhất phương án triển khai, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm travà nghiệm thu công trình.

+ Vận động dòng họ, nhân dân hỗtrợ kinh phí, vật tư, ngày công.

+ Tổ chức xây dựng nhà ở cho cáchộ dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự xây dựng được nhà ở (già cô đơn,tàn tật…không thể tự xây dựng nhà ở).

- Quyết toán nguồn kinh phí Ngânsách và Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ với phòng Tài chính quận, huyện.

Kính trình Bộ Xây dựng xem xétphê duyệt và cấp kinh phí để hỗ trợ hộ nghèo của Thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Bộ LĐTB&XH; (để báo cáo)
- UBTƯ MTTQ Việt Nam; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- UB MTTQ TP;
- Sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND, UBMTTQ quận, huyện, thị xã;
- CVP, PVP (NNSơn);
- Phòng LĐCSXH, XD, KT, TH;
- Lưu VT, LĐCSXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình