Sau khi xảy ra tai nạn Công ty đã đưa xe về xưởng sửa chữa do xe đã được Công ty mua bảo hiểm tự nguyện lên Công ty Bảo hiểm đã bồi thường 100% giá trị sửa chữa xe theo chi phí nêu trên. Sau tai nạn xảy ra căn cứ nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể của Công ty và lỗi vi phạm của mình, tôi đã viết bản kiểm điểm và xin tự nguyện bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa xe. Ngày 17/10 Hội đồng kỷ luật Công ty đã họp và ra quyết định yêu cầu tôi bồi thường toàn bộ giá trị sửa chữa xe. Tôi xin được Luật sư tư vấn như sau:

1. Công ty tôi đã mua bảo hiểm vật chất xe ô tô và khi xảy ra tai nạn đã được bồi thường 100% giá trị sửa chữa xe, vậy tôi là người điều khiển xe gây tai nạn có được thụ hưởng số tiền bảo hiểm trên không?

2. Sau khi Cty Bảo hiểm đã bồi thường 100% giá trị sửa chữa xe mà Cty vẫn ra quyết định yêu cầu tôi bồi thường chi phí sửa chữa xe là đúng hay sai?

3. Việc yêu cầu tôi bồi thường trách nhiệm vật chất như vậy có đúng theo quy định của Luật lao động không? Kinh mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và tư vấn của quý Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng kính chào!

Người gửi: N.S.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động công ty Luật Minh Khuê.

Đề nghị tư vấn pháp luật lao động ?

Luật sư lao động gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 

Luật số 24/2000/QH10 của Quốc hội :  Kinh doanh Bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12  sửa đổi của Quốc hội

Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Luật kinh doanh bảo hiểm:

Điều 3 Giải thích từ ngữ Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 (được sửa đổi bổ sung năm 2010) quy định:

6. Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

7. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

8. Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.

Như vậy theo quy định thì Công ty bạn là bên mua bảo hiểm. Công ty bạn có thể trực tiếp được hưởng bảo hiểm hoặc chỉ định người được thụ hưởng bảo hiểm. Bạn là người lái xe gây ra tai nạn có được thụ hưởng tiền bảo hiểm hay không thi còn phải xem xét xem công ty bạn có chỉ định bạn là người được thụ hưởng hay không.

Khoản 1 Điều 49 Luật này cũng quy định Trách nhiệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn.

1.Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Như vậy, theo quy định này thì bạn được coi là người thứ 3 có lỗi gây ra thiệt hại cho công ty  chi phí sửa chữa xe là 166.266.846 đồng. Nhưng số tiền này đã được công ty bảo hiểm chi trả nên công ty bạn sẽ phải chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn khoản tiền đó với bạn sang cho công ty bảo hiểm; tức là bạn sẽ không phải trả khoản tiền trên.

Căn cứ vào bộ luật lao động:

Bộ luật lao động 2012 có quy định:

Điều 130. Bồi thường thiệt hại

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Điều 131. Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

2. Trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại được áp dụng theo quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động thì bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường. Theo bạn trình bày thì sẽ phải căn cứ vào nội quy lao động và thỏa ước lao động của công ty bạn về việc bồi thường thiệt hại về tài sản khi gây ra thiệt hại để xác định mức tiền mà bạn phải bồi thường. Hơn nữa, bạn đã viết bản kiểm điểm và xin tự nguyện bồi thường phần thiệt hại nên việc công ty yêu cầu bạn bồi thường như vậy là không sai theo quy định của luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến: 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.