Sau đó cán bộ xã đã cho 1 hộ dân gần đó sử dụng để nuôi cá, nhưng không cấp lại rảnh ruộng khác cho gia đình tôi. Và cũng không có giấy tờ thu nhận nào. Hiện tại mảnh ruộng đó vẫn có trong sổ đỏ của gia đình tôi. Khi nhà nước có chủ trương thu hồi và đền bù đối với mảnh ruộng đó gia đình tôi có được hưởng không?  Xin luật sư tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn. 

Người gửi: Huyền Hoàng

Câu hỏi được biên tập từThư mục tư vấn Luật Đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

Đền bù đất canh tác đã xin đổi nhưng vẫn còn trong sổ đỏ nếu nhà nước thu hồi ?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn!  Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn công ty xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nội dung trả lời:

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì gia đình bạn đã xin chính quyền xã đổi cho gia đình bạn mảnh đất khác.  Sau đó cán bộ xã đã cho 1 hộ dân gần đó sử dụng để nuôi cá, nhưng không cấp lại rảnh ruộng khác cho gia đình bạn. Và cũng không có giấy tờ thu nhận nào. Hiện tại mảnh ruộng đó vẫn có trong sổ đỏ của gia đình bạn.

Hiện nay tại Điều 190 Luật đất đai 2013 có quy định như sau về điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên gia đình bạn lại không làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất và mảnh đất đó vẫn ở trong sổ đỏ của gia đình nên khi nhà nước có chủ trương thu hồi và đền bù đối với mảnh ruộng đó gia đình bạn sẽ được hưởng bòi thường theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại Điều 75 Luật đất đai 2013 có quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà Nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi dích quốc gia, công cộng như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không?

Như vậy mảnh đất đó gia đình bạn đã có sổ đỏ nên sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ?