Xin được nói rõ nhà tôi có 9 anh em cả con đẻ và con nhận,riêng anh con trai cả đã được chia hai suất đã sang tên sổ đỏ, nhưng nay anh có ý định chiếm hết. Tôi phải làm sao. Cảm ơn luật sư.

Người gửi : Nguyendung

Luật sư trả lời:

Trong trường hợp của bạn khi cha mất có di chúc để lại toàn bộ phần di sản cho mẹ của bạn. Di chúc của cha bạn phải đáp ứng được là di chúc hợp pháp theo Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 thì đương nhiên mẹ bạn có toàn quyền sử dụng định đoạt đối với phần di sản đó.

+ Thứ nhất khi mẹ bạn già yếu không tiện đi sang tên sổ đỏ có quyền để lại di chúc cho các con không?

Mẹ bạn có quyền để lại di chúc cho các con có thể thông qua hai hình thức để lại di chúc bằng miệng hoặc để lại di chúc bằng văn bản.

Để lại di chúc bằng văn bản, hay bằng miệng để đảm bảo di chúc của mẹ bạn có tính hợp pháp thì cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 630 Luật dân sự 2015

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Nội dung của di chúc bao gồm: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ tên những người được hưởng di sản; di sản để lại về nơi có di sản. Di chúc không được viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Căn cứ tại Điều 634 Luật Dân sự 2015, Trong trường hợp mẹ bạn không tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc là mẹ bản phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 quy định về nội dung di chúc và Điều 632 Luật dân sự quy định về người làm chứng cho việc lập di chúc.

>> Xem thêm:  Trẻ em phạm tội dưới 16 tuổi thì phải xử lý như thế nào ? Xử lý hành vi xâm phạm quyền trẻ em ?

+Thứ hai, nếu mẹ bạn không để lại di chúc thì phần di sản đó được chia theo pháp luật.

Căn cứ theo Điều 651 luật Dân sự 2015 quy định về hàng thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, di sản của mẹ bạn được chia cho hàng thừa kế đầu tiên bao gồm 9 người con bao gồm con đẻ và con nuôi của mẹ bạn. Phần di sản để lại sẽ được chia đều cho những người được hưởng di sản.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đất được tặng cho mới chỉ công chứng hợp đồng mà chưa sang tên thì có đòi lại được không ?