Di chuyển là nói về tàu, là quá trình chuyển động của tàu từ nơi này đến nơi khác, chẳng hạn như từ cầu cảng này đến cầu cảng khác trong cùng một cảng hay từ khu neo đậu vào cầu cảng. Trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến thường có điều khoản thỏa thuận về thời gian di chuyển của tàu có tính vào thời hạn làm hàng hay không. Nói về hàng hóa, là quá trình chuyển động của hàng hóa trong hành trình trên biển do chằng buộc không thích hợp hoặc do thời tiết xấu. Nếu thuyền trưởng thấy hàng hóa di chuyển có thể làm tàu mất an toàn thì có thể cho tàu ghé vào một cảng lánh nạn (hay nơi neo đậu an toàn) gần nhất để chằng buộc thêm hay sắp xếp lại hàng hóa.

Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc đều đặn trong ngày, ví dụ từ 0600h đến 1400h của công nhân bốc dỡ hàng hóa ở một cảng nào đó.