Luat Minh Khue
Tư vấn soạn thảo hợp đồng song ngữ (Anh - Việt) và các ngôn ngữ khác

Tư vấn soạn thảo hợp đồng song ngữ (Anh - Việt) và các ngôn ngữ khác

Việt Nam đang dần hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cùng với sự hợp nhập là sự tăng cường giao lưu hợp tác thương mại giữa các công ty, tập đoàn nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam. Việc có một luật sư chuyên nghiệp hỗ trợ khách hàng trong việc thương thảo, đàm phán và soạn thảo các hợp đồng thương mại là điều tối cần thiết nhằm hạn chế tôi đa rủi ro pháp lý.

Thuật ngữ xây dựng - A

Áp lực bên của đất - Lateral earth pressure Áp lực của dòng nước chảy - Stream flow pressure

Thuật ngữ phòng cháy, chữa cháy -02

Conventional Fire Alarm - Hệ thống báo cháy thông thường (có tài liệu dịch là: Hệ thống báo cháy quy ước)

Dịch vụ nổi bật