Luat Minh Khue
Phân biệt above và over

Phân biệt above và over

Above và over đều là giới từ, chúng giống nhau về mặt ý nghĩa nhưng cách sử dụng lại khác nhau. Một số ví dụ sau đây sẽ giúp bạn phân biệt được hai giới từ này.

Sự khác nhau giữa Anh – Anh và Anh – Mỹ

Trước hết là một vài điểm khác biệt chính về GRAMMAR - Ngữ pháp - giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Sau đây là hai khác biệt chính. ...

Cách dùng động từ Hope

Động từ 'hope' là một động từ rất linh hoạt và nó thường được dùng ở thì hiện tại, với 'hope' ý nói tới tương lai - chẳng hạn:

Sự khác nhau giữa wait và await.

Khác nhau đầu tiên là về cấu trúc ngữ pháp đi với hai động từ này. Động từ "await" phải có một tân ngữ đi kèm, chẳng hạn "I am awaiting ...

Cách dùng normal, ordinary và usual

Có khá nhiều từ trong tiếng Anh có nghĩa gần giống nhau, và chúng thường gây lúng túng cho người học

Cách dùng afraid

I'm afraid - tôi e rằng - có tới ít nhất bảy cách dùng khác nhau với tính từ 'afraid' này!; Nghĩa thông dụng nhất của từ 'afraid' là ...

Cách dùng As such và such as

As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích, vì thế chúng ta hãy thử nhìn vào ví dụ sau. Tôi có thể nói, I'm an ...

Cách dùng start doing " và "start to do"

Cấu trúc câu: Verb + to + infinitive, 'I want to play' - là một cấu trúc rất thông dụng trong tiếng Anh.

Cách dùng person và people

Một số danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc, chẳng hạn: child - children. Và person là một trong những danh từ như vậy. People trên thực ...

Quite có nghĩa là gì?

Nếu chúng ta nói: "I am quite happy"... Câu này có nghĩa là Bạn phần nào khá hài lòng, khá vui, nhưng không hoàn toàn hài lòng, không ...

Cách dùng sở hữu cách

Trong tiếng Anh, chúng ta có thể dùng danh từ để bổ nghĩa cho một danh từ khác. Vì thế chúng ta có thể nói a computer expert - một chuyên ...

Dịch vụ nổi bật