Công ty TNHH Coldtech Việt Nam
 

Người đại diện: Ông Kim Hee Zoong

Chức vụ: Giám Đốc

Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài

Ngành nghề hoạt động: Điện Lạnh-Thiết Bị Công Nghiệp , Thương Mại

Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Quang Minh, Lô 49H,H. Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35860116, 35860280

Fax: (84-4) 35250259

Tên tài liệu dịch : Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Coldtech Việt Nam

Tên tiếng Anh : Charter of COLDTECH VIETNAM CO.,LTD

Ngày bàn giao: 22/06/2011

Trân trọng./.
 
Phòng dịch thuật