1. Quản lý dự án sau khi nhận và phân tích chuyên nghành của tài liệu từ khách hàng sẽ chuyển cho từng Trưởng nhóm chuyên ngành.

2. Trưởng nhóm chuyên ngành có nhiệm vụ cùng các nhân viên trong nhóm thống nhất bảng thuật ngữ chuyên ngành của mỗi tài liệu, phân chia tài liệu, giám sát chất lượng thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng.

3. Trưởng nhóm chuyên nghành cũng chính là người hiệu đính  và căn chỉnh tài liệu. Sau khi các bản dịch được các biên dịch gửi vào hệ thống,Trưởng nhóm có nhiệm vụ  ghép bài và hiệu chỉnh lại tài liệu

4. Tài liệu hiệu chỉnh xong được gửi cho các chuyên gia trong ngành xem và chỉnh sửa lại lần nữa.

5. Cuối cùng bản dịch hoàn thiện được chuyển lên phòng quản lý dự án để so sánh với bản gốc và giao trả cho khách hàng.  

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ