Mục đính chính khi đặt dấu phẩy trong tiếng Anh là làm cho các câu trở nên rõ ràng hơn. Trong một câu có quá nhiều hoặc quá ít dấu phẩy đều làm cho người đọc gặp khó khăn trong việc hiểu hết ý của câu. Vì vậy, trong khi viết, bạn nên lưu ý một số quy tắc sau mỗi khi định đặt dấu phẩy trong câu nhé!

1. Dấu phẩy với các số

- Sử dụng dấu phẩy để phân biệt các số hàng nghìn và hàng triệu: ví dụ 3,460,759. Người Việt sử dụng dấu phẩy để phân biệt các chữ số hàng thập phân nhưng người Anh không sử dụng dấu phẩy mà dùng dấu chấm, ví dụ: $3.49.

- Sử dụng dấu phẩy trước năm nếu ngày tháng được ghi rõ ràng trước đó, ví dụ: April 16, 2003.Tuy nhiên không sử dụng dấu phẩy trước năm nếu chỉ có tháng được nói đến trước đó còn ngày thì không, ví dụ: I was born in May 1972. (Tôi sinh vào tháng năm năm 1972).

 

2. Dấu phẩy sau lời chào

-  Sử dụng dấu phẩy nếu tên người được đặt lên đầu câu. Ví dụ: Greg, can I talk to you for a second? (Greg, tôi có thể nói chuyện với bạn được không?)

- Sử dụng dấu phẩy ở lời chào đầu và cuối thư. Ví dụ: Dear Francis, (Francis thân mến,); Sincerely, (Thân ái,).

 

3. Dấu phẩy với tên địa danh

- Sử dụng dấu phẩy giữa các địa danh. Ví dụ: Hollywood, Ireland is not as famous as Hollywood, California. (Hollywood, Ireland thì không nổi tiếng bằng Hollywood, California).

- Sử dụng dấu phấy giữa các địa danh khi viết địa chỉ. Ví dụ: His address is 46 Baker Street, London, NW 2LK, Great Britain. (Địa chỉ của anh ấy là số 46 đường Baker, London, NW 2LK, Vương quốc Anh).

Dịch vụ dịch thuật pháp luật

(Dịch vụ dịch thuật pháp luật - Ảnh minh họa)

 

4. Dấu phẩy với “please”

Sử dụng dấu phẩy nếu “please” đứng ở cuối câu và không sử dụng nếu nó đứng ở đầu câu.

Ví dụ: Hai câu sau đây đều có nghĩa là: “Làm ơn gửi hộ tôi lá thư”:

·         Send me a mail, please.

·         Please send me a mail.

5. Dấu phẩy với câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi đuôi

·         Sử dụng dấu phẩy sau câu trả lời “yes” hoặc “no”

Ví dụ: Yes, I can help you. (Vâng, tôi có thể giúp bạn).

·         Sử dụng dấu phẩy trước câu hỏi đuôi.

Ví dụ: You are Scottish, aren’t you? (Bạn là người Scốtlen phải không?)

6. Dấu phẩy với tính từ

Sử dụng dấu phẩy nếu các tính từ trong câu có vai trò quan trọng như nhau và cung cấp cùng một loại thông tin nhưng không sử dụng dấu phẩy giữa các tính từ nếu chúng có vai trò quan trọng khác nhau hoặc cung cấp các loại thông tin khác nhau.

Ví dụ:

·         It was a cold, windy morning. (Đó là một buổi sáng gió lạnh).

·         He was a clever young man. (Anh ấy là một người trẻ tuối thông minh).

7. Dấu phẩy với trạng từ

·         Sử dụng dấu phẩy sau các trạng từ như: however (tuy nhiên), in fact (thực tế), therefore (vì vậy), nevertheless (mặc dù vậy), moreover (hơn nữa), furthermore (thêm vào đó), still (vẫn), instead (thay vì), too (nếu too có nghĩa là “also” - cũng)

Ví dụ: Therefore, he didn’t say a word. (Vì vậy, anh ấy không nói gì cả).

- Nếu những trạng từ này đứng ở giữa câu, chúng luôn đi kèm với dấu phẩy.

Ví dụ: The thief, however, was very clever. (Tuy nhiên tên trộm rất thông minh).

- Tuy nhiên sau các trạng từ như then, so, yet thì bạn có thể tuỳ chọn có hoặc không có dấu phẩy đi kèm.

Ví dụ: So, she entered the house. / So she entered the house. (Vì thế, cô ấy bước vào trong nhà).

8. Dấu phẩy với các dạng liệt kê

- Sử dụng dấu phẩy để phân biệt các vật khi liệt kê.

Ví dụ: Old McDonald had a pig, a dog, a cow, a horse. (Ông già McDonald có một con lợn, một con chó, một con bò, một con ngựa).

- Trước từ and thì bạn có tuỳ chọn sử dụng hoặc không sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ: Old McDonald had a pig, a dog, a cow, and a horse. / Old McDonald had a pig, a dog, a cow and a horse.

Tuy nhiên một khi đã sử dụng các nào thì bạn nên dùng cố định cách đó.

·         Không sử dụng dấu phẩy giữa hai vật nếu hai vật đó trong cùng một đơn vị (ví dụ trong cụm “ham and eggs” (trứng đúc thịt) là tên một món ăn thì giữa chúng không được sử dụng dấu phẩy)

Ví dụ: Old McDonald had soup, ham and eggs, and apple pie for dinner. (Ông già McDonald ăn súp, trứng đúc thịt, và một miếng táo trong bữa tối).

·         Không sử dụng dấu phẩy nếu tất cả các vật trong khi liệt kê đều được phân cách bởi các từ như and, or, nor, v.v.

Ví dụ:

·         Old McDonald had a pig and a dog and a cow and a horse.

·         Old McDonald had a pig or a dog or a cow or a horse.

·         Old McDonald neither had a pig nor a dog nor a cow nor a horse.

Vậy là bạn đã biết thêm một số quy tắc sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh rồi. Nhưng chưa hết, bạn hãy cùng Global Education tìm hiểu thêm một vài cách sử dụng dấu phẩy nữa trong phần sau nhé!

 

1. Dấu phẩy giữa các mệnh đề chính

- Sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính nếu chúng được phân cách bởi các từ như and hoặc but.

Ví dụ: We ran out of fuel, and the nearest petrol station was 5 miles away. (Xe chúng tôi hết xăng, và trạm xăng gần nhất cách đây 5 dặm).

- Sử dụng dấu phẩy để phân cách các phần trong một câu

Ví dụ: She ran down the stairs, opened the door, saw her boyfriend and gave him a kiss. (Cô ấy chạy xuống cầu thang, mở cửa, nhìn người yêu và chạy đến hôn anh ấy)

Nhưng không sử dụng dấu phẩy nếu các phần của câu được nối với nhau bằng từ and hoặc từ but.

Ví dụ: She ran down the stairs and opened the door and saw her boyfriend and gave him a kiss.

 

2. Dấu phẩy trong câu gián tiếp

- Trong câu gián tiếp, sử dụng dấu phẩy ngay sau mệnh đề giới thiệu.

Ví dụ: She said, “I was in London last year.” (Cô ấy nói, “Năm ngoái tôi đã ở London).

- Nếu mệnh đề trực tiếp đứng ngay đầu câu thì đặt dấu phẩy ngay trước dấu ngoặc kép cuối cùng, lưu ý không sử dụng dấu chấm ở đây mặc dù chỗ này là hết câu.

Ví dụ: “I was in London last year,” she said.

- Không sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề trực tiếp nếu câu trực tiếp kết thúc bằng dấu hỏi hoặc dấu chấm than.

Ví dụ:

“Were you in London last year?” he asked (nhưng bạn lại có thể nói: He asked, “Were you in London last year?”)

“Great!” she replied. (nhưng cũng có thể nói: She replied, “Great!”)

 

3. Sử dụng dấu phẩy trong câu điều kiện

Nếu mệnh đề có if đứng đầu câu thì sử dụng dấu phẩy ngay sau mệnh đề này còn nếu nó không đứng đầu câu thì không cần phải sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ: If I go to London, I will visit the Tower. / I will visit the Tower if I go to London.

(Nếu tôi tới Lơndon, tôi sẽ tới thăm tháp đồng hồ).

 

4. Dấu phẩy trong mệnh đề giới thiệu

Sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề giới thiệu nếu mệnh đề này bắt đầu bằng động từ nguyên thể có to, bằng giới từ hoặc bằng danh động từ.

Ví dụ:

- To improve her English, she practiced every day. (Để học tiếng Anh tốt hơn, cô ấy luyện tập hàng ngày).

- Before he went to New York, he had spent a year in Australia. (Trước khi anh ấy tới New York, anh ấy đã ở Úc một năm).

- Having said this, he left the room. (Sau khi nói điều đó, anh ấy rời khỏi phòng).

 

5. Dấu phẩy khi thêm thông tin bổ sung

Sử dụng dấu phẩy khi phần thông tin bổ sung không phải là một phần trong câu (tức là nếu bỏ đi thì câu vẫn đầy đủ nghĩa).

Ví dụ: Thank you, ladies and gentlemen, for giving me the opportunity to speak to you today. (Cảm ơn quý vị đại biểu đã cho tôi cơ hội để phát biểu ngày hôm nay).

Chú ý: Tuỳ thuộc vào mức độ quan trọng của thông tin đi kèm mà chúng ta có thể sử dụng dấu phẩy, dấu ngoặc đơn hoặc dấu gạch ngang. Dấu ngoặc đơn thể hiện thông tin bổ sung đó là thông tin quan trọng. Dấu phẩy thể hiện thông tin đó bình thường, mang tính chất trung lập. Còn dấu gạch ngang thể hiện sự nhấn mạnh.

- Sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ có chứa whowhich nếu thông tin trong mệnh đề này là những thông tin không thể thiếu trong câu.

Ví dụ: Her brother, who lives in Chicago, came to see her. (Người anh trai sống ở Chicago của cô ấy đã tới thăm cô ấy).

Không sử dụng dấu phẩy trong câu chứa mệnh đề quan hệ mà nếu thiếu thông tin đó người đọc vẫn có thể hiểu ý của câu, và không sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề có that.

Ví dụ:

- The man who met you yesterday is Mr. Brown. (Người đàn ông mà bạn gặp hôm qua là ông Brown).

- The book that I am reading now is interesting.(Quyển sách mà tôi đang đọc rất hay).

 

6. Dâu phẩy với ý đối nghịch

Sử dụng dấu phẩy với nghĩa đối lập ngay cả khi chúng được phân tách với nhau bởi and hoặc but

Ví dụ: It was the father, and not the son, who went to the disco every Friday. (Chính là ông bố, chứ không phải cậu con trai, đã tới sàn nhảy vào tối thứ Sáu hàng tuần).

 

7. Dẩu phẩy là phương tiện để giúp người đọc dễ đọc hơn

- Dấu phẩy được sử dụng để giữ cho cấu trúc câu trở nên rõ ràng hơn, vì thế bài viết cũng dễ đọc và dễ hiểu hơn. Thêm vào đó, khi nhìn vào văn bản, người đọc cũng dễ dàng nhận ra chỗ nào cần dừng hoặc ngắt hơi.

Ví dụ: Above, the eagle flew gracefully through the air. (Trên cao, con đại bàng đang nghiêng cánh bay ngang bầu trời).

- Nếu không không có dấu phẩy, người đọc có thể bị rối trí vì có quá nhiều thông tin và họ không biết thông tin nào đi kèm với thông tin nào. Như trong ví dụ trên, nếu không có dấu phẩy thì người đọc có thể hiểu thành “above the eagle” (phía trên con đại bàng). Tất nhiên, câu sẽ không hiểu theo nghĩa này nhưng người đọc sẽ phải mất công đọc hết cả câu dài mới có thể hiểu được chính xác nghĩa của câu và ý mà tác giả muốn nói. Vì vậy, sử dụng dấu phẩy ở đây là một cách hiệu quả để giúp cho người đọc hiểu thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúc các bạn sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh một cách hiệu quả và thành công!

Liên hệ sử dụng dịch vụ dịch thuật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ: 043-9916057            Tổng đài tư vấn luật: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

PHÒNG DỊCH THUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ