Lan can trên cầu - Railing

Làn xe - Lane, traffic lane
Làn xe thiết kế - Design lane
Lao cầu - Lauching
Lao ra bằng cách trượt - Launching by sliding
Lờy mẫu thử - Probing
Lập kế hoạch thi công - Work planing
Lắp dựng - Erection
Lắp đặt thiết bị - Installation
Lệch tâm - Excentred
Liên kết, nối - Joint, Connection, Splice
Liên kết bu lông - Bolted splice
Liên kết cứng - Rigid connection
Liên kết mềm - Flexible connection
Liên kết trượt - Sliding joint
Liên kết chốt - Pinned joint
Liền khối - Monolithic
Lõi hình xoắn ốc trong bó sợi thép - Center spiral
Lõi nêm neo (hình chóp cụt) - Male cone
Lớp phủ mặt cầu - Wearing coat
Lớp lót mặt nền đường - Subbase
Lớp cách nước - Waterproofing membrane
Lỗ để bơm vữa vào ống chứa cáp - Grout hole
Lỗ hình chóp cụt - Conic hole
Lỗ mộng - ...
Lỗ thủng, lỗ khoan - Hole
Lún - Settlement
Lực - Force
Lực ly tâm - Centifugal force
Lực dọc - Longitudinal force
Lực do dòng nước - Water current force
Lực do độ cong đường và độ lệch tâm đường - Forces due to curvature and eccentricity of truck
Lực lên lan can - Forces on parapets
Lực do sóng - Wave force
Lực động đất - Seismic force
Lực đẩy ngang chân vòm - Horizontal thrust
Lực cắt trượt nằm ngang - Horizontal shear
Lực cắt thẳng đứng - Vertical shear
Lớp - Layer
Lớp bê tông bảo hộ - Protective concrete cover
Cover to reinforcemont
Lớp cốt thép bên dưới - Lower reinforcement layer
Lớp mạ kẽm - Zinc covering
Lớp nước - Water layer
Lớp phòng nước (lớp cách nước) - Water procfing layer
Lớp phủ mặt vỉa hè - Side walk cover
Lĩnh vực áp dụng - Application field
Lũ lịch sử - Historical flood
Lũ lụt - Flood
Lũ thiết kế - Design flood
Luồn cáp qua - Cable passing
Luồn cáp vào kích - ...
Lực cắt - Shear force
Lực cắt do phần bê tông chịu - Shear carried by concrete
Lực cắt do tĩnh tải - Shear due to dead load
Lực cắt do hoạt tải - Shear due to live load
Lực cắt đã nhân hệ số - Factored shear force
Lực cắt nằm ngang - Horizontal shear
Lực cắt thẳng đứng - Vertical shear
Lực do dòng nước chảy tác dụng vào mố trụ - Force from stream current on pier(abutment)
Lực do nhiệt độ - Thermal force
Lực dọc - Longitudinal force
Lực dọc trục - Axial force
Lực đẩy,lực đẩy ngang - Pressure
Lực đẩy nổi - Buoyancy
Lực động - Dinamic force
Lực động đất - Earthquake forces
Lực hướng tâm - Radial force
Lực kích (để Kéo căng cốt thép) - Jacking force
Lực lật đổ - Overturning force
Lực ly tâm - Centrifugal force
Lực nén cục bộ - Local compresion
Lực tác dụng từ phía bên - Latenal force
Lực tập trung - Concentrated force
Lực tính - Statical force
Lực va dọc cầu (ngang sông) - ...
Lực va ngang cầu(dọc sông) - ...
Lực va chạm - Impact
Lực va chạm do đường không đều - Impact due to track irregular
Lực va chạm do xe chạy lắc lư - Rolling impact
Lực xiết bu lông - ...
Lưới cốt thép sợi hàn - Welded wire fabric, Welded wire mesh
Lưới tọa độ quốc gia - National coordinate grid
Lực Kéo - Traction
Lưu lượng thiết kế - Design volum
Lý thuyết dầm - Beam theory
Lý thuyết nửa xác suất - Semi probability theory

Lý thuyết xác suất về độ an toàn -
Probability theory of safety
Lý thuyết từ biến tuyến tính - Theory of linear creep
Lý trình (ở lý trình X) - ...

Liên hệ sử dụng dịch vụ dịch thuật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ: 043-9916057            Tổng đài tư vấn luật: 1900.1940

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------------------------------