1. Đối với cá nhân người nước ngoài làm việc trong tổ chức/Đối với các đơn vị chi trả:    

- Rà soát lại quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) do đơn vị chi trả lập.

- Thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh quyết toán thuế (nếu phát hiện sai sót nhầm lẫn)

- Hướng dẫn đơn vị chi trả hoàn thuế TNCN cho các cá nhân nộp thừa.

Tư vấn Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

2. Đối với cá nhân người nước ngoài tự kê khai, quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

- Kê khai, tính, nộp, quyết toán thuế TNCN của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập.

- Kê khai điều chỉnh, bổ sung quyết toán thuế TNCN đã nộp cho cơ quan thuế.

 

3. Mức phí dịch vụ (Có thể đàm phán hoặc thương thảo theo từng vụ việc):

Loại dịch vụ

Mức Phí đối với cá nhân

(đơn vị tính US)

Ghi trú

Kê khai mã số thuế thu nhập cá nhân

10 USD/Người

 

Kê khai đăng ký giảm trừ gia cảnh

10 USD/ lần  kê khai đăng ký

 

Kê khai, thuế TNCN với thu nhập từ tiền lương,  tiền công, từ kinh doanh (khai theo tháng)

50 USD/người/01 tháng

Nếu có thêm 01 nơi chi trả Phí tăng 10%

Kê khai điều chỉnh bổ sung.

15 USD/ người

 

 

Quyết toán thuế TNCN năm  (giá tính trọn gói theo năm)

500 USD/ 01 người/ 01 năm

Nếu có thêm 01 nơi chi trả Phí tăng 10%

Biểu mức phí các dịch vụ kê khai, quyết toán thuế TNCN

Ghi chú: Đối với tổ chức chi trả nếu số lượng người trên 50 sẽ  được giảm giá 5%, nếu trên 100 giảm giá 10%, từ 200 người trở lên giảm giá 15%, trên 500 người giảm giá 20% (Mức phí thấp nhất đối với công tác rà soát Quyết toán thuế năm  cho tổ chức chi trả không dưới 5 triệu đồng).

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê