Công ty luật Minh Khuê sẽ tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế. Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán. Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ thuế và tiến hành mua hóa đơn cho Doanh Nghiệp.

Các nội dung và công việc chúng tôi cam kết thực hiện:

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về hồ sơ pháp lý ban đầu:

1. Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận;

2. Tư vấn về thời gian kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế;

3. Tư vấn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu;

4. Tư vấn nộp thuế môn bài tại Kho bạc Nhà nước;

5. Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng;

6. Tư vấn các thủ tục kê khai hồ sơ pháp lý và thủ tục mua hóa đơn;

7. Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp;

8. Các nội dung khác có liên quan;

.Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ pháp lý ban đầu:

1. Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty;

2. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

3. Danh sách thành viên công ty;

4. Sổ góp vốn các thành viên trong công ty

5. Thông báo mở tài khoản Ngân hàng

6. Đăng ký các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

7. Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao.

8. Đăng ký  chương trình mở sổ bằng máy vi tính

9. Đơn xin mua hóa đơn

10. Tờ khai môn bài 

11. Giấy giới thiệu

12. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

1. Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận;

2. Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;

3. Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

4. Tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ mua hóa đơn( nếu Doanh nghiệp cần mua HĐ)

5. Các nội dung khác có liên quan.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Phòng Tài chính/Kế toán - Công ty luật Minh Khuê