>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

- Mua bán – Sáp nhập Ngân hàng;

- Tài trợ trả nợ cho các công ty liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

- Đóng góp vốn vào các liên doanh;

- Thư tín dụng, tài trợ thương mại xuất khẩu, tài trợ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tài trợ dự án;

- Các quy định về các tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài;

- Các giao dịch đảm bảo có liên quan đến bất động sản và tài sản cá nhân;

- Chào bán chứng khoán ra thị trường tập trung và và thị trường OTC;

- Thành lập và duy trì các quan hệ ngân hàng trong nước và quốc tế;

- Đàm phán và quản lý Tín dụng thư (L/C), tải khoản Escrow;

- Tài trợ xuất nhập khẩu;

- Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu;

- Cho thuê trang thiết bị;

- Các vấn đề về ngoại hối;

- Các thủ tục thu hồi nợ, bao gồm thủ tục thương lượng - hòa giải, thủ tục trọng tài và khởi kiện;

Rất mong nhận được sự hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN LUẬT SƯ TRANH TỤNG 

-----------------------------------------