1. Tư vấn pháp luật miễn phí trên hệ thống website:

Hệ thống website chủ đạo: htp://www.luatminhkhue.vn (hệ thống Web được biên tập bởi ban lãnh đạo công ty)

Tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Để được tư vấn miễn phí, khách hàng có thể gửi Email Tư vấn pháp luật qua Email hoặc truy cập trực tiếp hệ thống website www.luatminhkhue.vn để tìm kiếm các thông tin hữu ích về lĩnh vực mình quan tâm. Chúng tôi sẽ chọn ra những vấn đề chung nhất, đang được nhiều độc giả quan tâm để giải đáp. Nội dung câu giải đáp sẽ được chuyển đến qua hệ thống email của khách hàng và được đăng tải trực tiếp trên hệ thống website của công ty (trừ trường hợp người được tư vấn đề nghị không công bố công khai). Chúng tôi tư vấn pháp luật miễn phí cho khách hàng thông qua số tổng đài tư vấn của công ty 1900.6162.

- Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình gọi 1900.6162 nhấn phím 1

- Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi 1900.6162 nhấn phím 2;

- Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế gọi 1900.6162 nhấn phím 3;

- Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi 1900.6162nhấn phím 4;

- Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi 1900.6162 nhấn phím 5;

- Luật sư tư vấn pháp luật lao động, Tư vấn luật bảo hiểm xã hội, gọi 1900.6162 nhấn phím 6;

- Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp,gọi 1900.6162 nhấn phím 7;

- Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài gọi 1900.6162nhấn phím 8;

- Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi 1900.6162nhấn phím 9;

- Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc các tư vấn pháp luật llĩnh vực khác như tranh chấp kinh doanh thương mại1900.6162 nhấn phím 0.

2. Trợ giúp pháp lý cho những đối tượng chính sách:

Tư vấn pháp luật miễn phí cho những đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 10 Luật trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006 gồm:

1. Người nghèo.

2. Người có công với cách mạng.

3. Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa.

4. Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thủ tục:

Các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý khi yêu cầu trợ giúp phải xuất trình giấy chứng nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nơi làm việc (đối với người nghèo); xuất trình giấy chứng nhận hoặc thẻ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp hoặc chứng nhận (đối với người thuộc đối tượng chính sách). Trong trường hợp đặc biệt, khi đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý gặp khó khăn trong việc đi lại có thể uỷ quyền cho thân nhân yêu cầu việc trợ giúp.

3. Phạm vi và phương thức trợ giúp pháp lý:

- Giải đáp pháp luật; hướng dẫn, soạn thảo, góp ý kiến cho đơn từ, văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân;

- Hướng dẫn những thủ tục cần thiết và cung cấp các địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc, cung cấp thông tin pháp lý;

- Đại diện hoặc tham gia trong các hoạt động thương lượng, ký kết, hoà giải trước các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề dân sự, hôn nhân gia đình, lao động và các vấn đề pháp luật khác không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại;

- Trực tiếp kiến nghị các cơ quan quản lý cấp trên kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý;

- Trực tiếp cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Toà án theo quy định của pháp luật.

Hoạt động trợ giúp có thể được thực hiện theo phương thức tư vấn trực tiếp (bằng miệng), bằng văn bản, bằng thư tín, bằng điện thoại; tổ chức tư vấn lưu động ở các vùng xa trung tâm ….

Hoạt động trợ giúp pháp lý là hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội và nhân đạo. Những đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý đều được miễn phí khi đến với Công ty luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật MInh Khuê