Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Thông tin dịch vụ tư vấn hoạt động Kiểm toán Báo cáo Tài chính

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:

- Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.

- Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán...

- Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: