Chúng tôi cung ứng cho Quý khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật đồng bộ, chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực trong nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: Tư vấn quản trị nội bộ, tư vấn thuế, tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng giải quyết tranh chấp pháp sinh.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của Công Luật Minh Khuê:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;

- Tiến hành mọi thủ tục pháp lý trong các lĩnh vực Doanh nghiệp; Sở hữu trí tuệ; Đầu tư; Thuế; Đất đai; Tranh tụng tại tòa án với chất lượng dịch vụ cao nhât;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

- Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng (Hoặc chấm dứt hợp đồng) với đối tác. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

- Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

- Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác

- Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.

- Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

và Các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp!

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê