1.    Tư vấn về chính sách thuế:

- Đăng ký mã số thuế

- Kê khai thuế

- Nộp thuế

- Quyết toán thuế

- Miễn giảm thuế

- Hóa đơn - chứng từ

- Khiếu nại-tố cáo.

-  Những sai sót thường gặp cần tránh

-  Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

 

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162


2. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu:

-  Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.

-  Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán

-  Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

 

3.  Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng:


-   Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra

-   Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều

-  In báo cáo thuế ( duyệt ). Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế

 

4.  Tư vấn thực hiện dịch vụ - Viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế


-   Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán

-  Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ

-  Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm

-  Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

-  Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản

-  Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/ năm

-  Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp)  

- Lập báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế TNDN.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: 8. Luật sư tư vấn pháp luật Tài Chính, Thuế và Ngân Hàng;