Công ty luật Minh Khuê  là một trong những công ty tham gia sớm nhất vào mảng thị trường này, một lĩnh vực được hi vọng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, mặc dù hiện tại mới chỉ đang phát triển ở những bước khởi đầu. Đội ngũ của Công ty trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tập trung vào thị trường vốn và giao dịch ngoại hối, cổ phần hóa và chuyển đổi của những ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước thành ngân hàng cổ phần, và việc đưa vào giới thiệu và áp dụng các lý thuyết và thực tiễn quốc tế trong quản trị các tổ chức tín dụng trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Đội ngũ luật sư chuyên về Tài chính ngân hàng của chúng tôi gồm có những luật sư tốt nhất của Công ty, những luật sư có kiến thức pháp lý và những kỹ năng xuất sắc cùng với sự nhạy bén kinh doanh. Chúng tôi chủ động tham gia vào quá trình cải cách luật của Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng này, dựa trên sự hiểu biết và thực tiễn có được từ công việc hàng ngày.


Dịch vụ tư vấn pháp luật tài chính, thuế và ngân hàng:
Dịch vụ của chúng tôi giải quyết tất cả những vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải trong lĩnh vực này. Từ việc thành lập và hoạt động của các định chế tài chính trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn việc đầu tư vào các quỹ tài chính, cho tới việc cung cấp tư vấn pháp lý và ý kiến chuyên môn về các khoản vay ngân hàng bao gồm cả cho vay hợp vốn, chuẩn bị và xem xét các thỏa thuận hợp đồng; đăng ký giao dịch bảo đảm, đánh giá khung pháp lý và rủi ro tài chính cho các tài trợ dự án. Kiến thức và kỹ năng pháp lý của chúng tôi sẽ được sử dụng một cách hợp lý cho những khía cạnh cụ thể của việc kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa ra cơ cấu pháp lý dự kiến để khách hàng lựa chọn sử dụng nhằm đạt được mục đích kinh doanh.

Thêm vào đó, Công ty luật Minh Khuê là một trong số rất ít những công ty tư vấn trong nước được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn tới các cơ quan của Chính phủ, bao gồm Bộ Tài chính (đặc biệt trong lĩnh vực phát triển thị trường nợ), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đặc biệt trong việc phát triển thị trường vốn), và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cho việc phát triển thị trường tiền tệ và cho những công việc nhằm nâng cao năng lực cho NHNN, xây dựng nó trở thành một ngân hàng trung ương hiện đại và độc lập hơn đối với các cơ quan của Chính phủ, tập trung hơn vào nhiệm vụ chính là quản lý chính sách tiền tệ).
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: