Tác quyền âm nhạc là một trong những vấn đề nóng tại Việt Nam, và trong thời gian tới vấn đề tác quyền trong âm nhạc sẽ được đặc biết coi trọng.Công ty luật Minh Khuê tư vấn và bảo đảm thực hiện tác quyền âm nhạc tại Việt Nam.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6

Thông tin và tài liệu cung cấp cho cho việc đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc bao gồm:

- 03 tác phẩm đóng quyển có in bìa cứng;

- 03 Bản sao CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức);

- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;

- Thông tin liên quan đến TP: Tên TP, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố; Các tài liệu khác do Công ty luật Minh Khuê soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật và chuyển cho tác giả ký kết.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận luật sư sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê