Tác phẩm kiến trúc theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bản vẽ thiết kế về mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của một vùng, một đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng đô thị, khu dân cư nông thôn.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Mô hình, sa bàn về ngôi nhà, công trình xây dựng hoặc quy hoạch không gian được coi là tác phẩm kiến trúc độc lập.

1. Các vấn đề bạn được tư vấn

- Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả tác phẩm kiến trúc;

- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc;

- Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;

- Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;


2.  Công ty luật Minh Khuê tiến hành soạn thảo hồ Đăng ký bản quyền:

- Biên bản cam đoan của tác giả;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả tác phẩm kiến trúc;

- Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm kiến trúc tạo ra trên cơ sở giao việc;

- Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả tác phẩm kiến trúc;


3. Các thủ tục Công ty luật Minh Khuê tiến hành:

- Đại diện trên Cục Bản quyền để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;

- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

 

4. Tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi

- 03 mẫu tác phẩm;

- 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần)

- Thông tin liên quan đến tác phẩm: Tên Tác phẩm, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;

- ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);

- Bút danh của tác giả (nếu có);

- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;

- Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);

 

4. Chương trình hậu mãi sau dịch vụ

- Tặng 10% giảm giá cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên theo quy cầu

- Tư vấn miễn phí qua site: https://luatminhkhue.vn/ , chúng tôi sẽ đăng tải bài giới thiệu về tác phẩm kiến trúc của bạn trên website của chúng tôi nếu được sự đồng ý của khách hàng;

- Đăng tải và quảng cáo thương hiệu của công ty trên hệ thống website của MKLAW FIRM./.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê