Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

>> Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam:0986.386.648

 

Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:
Đối tượng: Quyền sở hữu toàn bộ đối với thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền của mình đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng
Hồ sơ cần thiết:
- Tờ khai (Theo mẫu do MKLAW FIRM cung cấp);

- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu (Theo mẫu do Luật Minh Khuê cung cấp);

- Giấy ủy quyền (Theo mẫu do MKLAW FIRM cung cấp);

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).
Thời gian thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu: 3-4 tháng
Lưu ý:  Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê  

------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền;

2. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền;

3. Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

4. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore;

6. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;