Tư vấn pháp luật lĩnh vực sở hữu trí tuệ là một trong những dịch vụ tư vấn pháp luật trọng tâm của công ty luật Minh Khuê. Chúng tôi cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với mọi tổ chức, các nhân và doanh nghiệp có nhu cầu. Để đáp ứng tốt nhất và nhanh nhất dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế Quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư của văn phòng qua số 0986.386.648 nháy phím 2 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ?

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  0986.386.648

 

Dịch vụ đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hoá và tên miền:

- Tra cứu thông tin liên quan đến Nhãn hiệu hàng hóa;

- Tư vấn liên quan đến khả năng đăng ký và sử dụng của nhãn hiệu;

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu xuất sứ địa lý;

- Đăng ký công nhận nhãn hiệu nổi tiếng;

- Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu;

- Đăng ký gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu;

- Quản lý hồ sơ nhãn hiệu hàng hóa cho doanh nghiệp;

- Ghi nhận những thay đổi liên quan đến nhãn hiệu;

- Đăng ký và duy trì tên miền.

 

Đăng ký bản quyền tác giả và các quyền liên quan:

- Tra cứu thông tin liên quan đến bản quyền và quyền liên quan;

- Nộp đơn đăng ký bản quyền bản quyền tác giả và quyền kế cận;

- Tư vấn trên mọi khía cạnh của luật bản quyền tác giả và quyền kế cận;

- Đàm phán, chuẩn bị hợp đồng sử dụng bản quyền tác giả và các hợp đồng khác có liên quan đến bản quyền tác giả;

- Đại diện trong các vụ tranh chấp bản quyền tác giả và khởi kiện đối với những vi phạm liên quan đến quyền bản quyền tác giả.

 

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

- Tra cứu các thông tin liên quan đến kiểu dáng công nghiệp;

- Tư vấn liên quan đến khả năng bảo hộ sở kiểu dáng công nghiệp;

- Đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

- Duy trì hiệu lực của bằng bảo hộ kiểu sáng công nghiệp;

- Ghi lại những thay đổi liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.

 

Dịch vụ luật sư tư vấn chuyển giao công nghệ:

- Tư vấn, đàm phán, chuẩn bị và ghi lại những chuyển giao công nghệ và những thỏa thuận chuyển nhượng li - xăng liên quan    đến quyền sở hữu trí tuệ;

- Đám phán, chuẩn bị và đăng ký của hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Nhượng quyền thương hiệu.

 

Dịch vụ luật sư khiếu nại và tranh tụng giải quyết tranh cấp về quyền Sở hữu trí tuệ:

- Tư vấn liên quan đến những vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục khiếu nại ;

- Đại diện khách hàng trong các khiếu nại (thủ tục hành chính, vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ và các hành vi giả mạo);

- Tư vấn liên quan đến mọi khía cạnh của luật sở hữu trí tuệ và các luật khác liên quan đến sở hữu trí tuệ;

- Đại diện trước tòa án trong việc kiện tụng đối với các từ chối cấp bằng bảo hộ;

- Đánh giá với chất lượng cao nhất và định giá sở hữu trí tuệ;

- Cạnh tranh không bình đẳng;

- Luật thương mại và luật cạnh tranh.

 

Dịch vụ đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích:

- Tra cứu thông tin liên quan tới bằng sáng chế và giải pháp hữu ích;

- Tư vấn về khả năng đăng ký bằng sáng chế và giải pháp hữu ích;

-  Đăng ký bằng sáng chế và giải pháp hữu ích;

- Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế;

- Duy trì hiệu lực của bằng sáng chế và giải pháp hữu ích;

- Ghi lại những thay đổi liên quan đến bằng sáng chế và giải pháp hữu ích.

Rất mong  nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê  

----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
1. Tư vấn sở hữu công nghiệp;

2. Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ;

3. Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch;

4. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

6. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

7. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;

8.  Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp;