Trong khi đó, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra dưới nhiều hình thức và trên nhiều lĩnh vực làm cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý khó phát hiện và xử lý.

>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:   0986.386.648 

Vì vậy bên cạnh việc đăng ký bảo hộ các đối tượng s ở hữu trí tuệ, các Doanh nghiệp cần phải thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đến  quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng  tư vấn và trợ giúp Quý khách hàng trong việc:

-  Phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

-  Đưa ra ý kiến pháp lý, các phương án giải quyết vụ việc;

-  Công khai vụ việc trên các phương tiện đại chúng;

-  Đại diện cho Quý khách hàng gửi thư cảnh báo bên vi phạm;

-  Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và khách hàng để giải quyết vụ việc.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

Trân trọng./. 

Bộ phận Luật sư Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê P 

------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ

2. Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch

3. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

4. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

5. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

6. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU

7.  Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp