1. Tư vấn đăng ký Bảo hộ tên thương mại

- Tư vấn các điều kiện chung đối với việc bảo hộ tên thương mại, dấu hiệu được/không được bảo hộ đối với Tên thương mại;

- Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

- Các luật sư, chuyên viên của Phòng Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê tiến hành phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện bảo hộ.

- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đến nội dung công việc.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ tên thương mại:

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Đăng ký xin cấp Văn bằng Bảo hộ tên thương mại với các nội dung cơ bản sau:

- Đơn đăng ký bảo hộ tên thương mại;

- Giấy uỷ quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký tên thương mại của chủ đơn;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí ;

- Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

 

3. Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Văn bằng Bảo hộ;

- Theo dõi tiến trình xử lý công việc và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận Văn bằng Bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ;

 

4. Cung cấp dịch vụ miễn phí sau đăng ký bảo hộ:

Sau khi hoàn tất các thủ tục xin cấp Văn bằng bảo hộ Tên thương mại, MINH KHUE LAW FIRM sẽ bàn giao cho Quý khách hàng:

- Văn bằng bảo hộ Tên thương mại;

- Thông báo đến Quý khách hàng các vấn đề liên quan sau Bảo hộ;

- Cung cấp các văn bản pháp luật theo yêu cầu.  

Luật sư: Lê Minh Trường - Tham gia tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trên VTV6 - Chương trình 60 phút mở

>> Tham khảo thêm: Hơn 10 video tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê 

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê  

-----------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ;

2. Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch;

3. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả;

3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

4. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;

6.  Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp;