Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái,từ ngữ,hình vẽ,hình ảnh,kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó,được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
- Nhãn hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá,dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

>> Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam  0986.386.648

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6 - Tư vấn luật về Sở hữu trí tuệ

Quy trình nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu (thương hiệu/logo):
1. Tra cứu nhãn hiệu (Không bắt buộc):
Để đánh giá khả năng
đăng ký nhãn hiệu, Người nộp đơn nên tiến hành tra cứu trước khi nộp đơn đăng ký chính thức. Kết quả tra cứu sẽ cho thấy nhãn hiệu của Người nộp đơn có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký cho cùng loại sản phẩm hay các sản phẩm tương tự hay không.
Thời gian tra cứu: 02 ngày
Tài liệu tra cứu:
Người nộp đơn cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau để tiến hành tra cứu:
- 05 mẫu nhãn hiệu;
- Danh mục hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu.

2. Đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu/logo):
Sau khi có kết quả tra cứu cho thấy nhãn hiệu của Người nộp đơn không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký cho cùng loại sản phẩm hay các sản phẩm tương tự, Người nộp đơn nên tiến hành đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu nói trên trong thời gian nhanh nhất để có ngày ưu tiên sớm.
Tài liệu cần thiết:   
Để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Người nộp đơn cần cung cấp cho chúng tôi những tài liệu sau:
- 06 mẫu nhãn hiệu (kích thước không lớn hơn 8 cm x 8 cm);
- Giấy Uỷ quyền (ký và đóng dấu, theo mẫu do Công ty luật Minh Khuê cung cấp);
- Danh mục hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu.

3. Thời gian đăng ký nhãn hiệu:
Đăng ký nhãn hiệu sẽ trải qua ba giai đoạn:
- Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu: 01 tháng
- Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức
- Xét nghiệm nội dung: 07 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu (đăng ký thương hiệu)
Nếu kết quả xét nghiệm nội dung cho thấy nhãn hiệu của Người nộp đơn có khả năng đăng ký, Cục SHTT sẽ tiến hành cấp Văn bằng bảo hộ trong thời gian 01 tháng sau đó.

4. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu:
Nhãn hiệu được bảo hộ trong 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Chủ sở hữu Văn bằng bỏa hộ có thể gia hạn nhiều lần.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách!  

Trân trọng./.