Với các luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệp Công ty luật Minh Khuê đã tư vấn thành công và giải quyết nhiều tranh chấp pháp lý về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho nhiều Công ty, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Một số khách hàng quốc tể tiêu biểu như: IBM, MBO, INAX Corporation, Sanofi-Aventis, Schering Corporation…và các khách hàng trong nước như : Tổng công ty viễn thông toàn cầu (GTEL), Nguyên Minh Taxi, Công ty dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO)…

>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:   0986.386.648

Tư vấn bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Sở hữu trí tuệ - Truyền hình Nhân Dân

Công ty luật Minh Khuê hiện đang cung ứng dịch vụ tư vấn sau:

+  Đánh giá quyền sở hữu trí tuệ

- Đánh giá tình trạng của quyền Sở hữu trí tuệ;

- Phát triển các chiến dịch có thể thực thi về sở hữu trí tuệ;

- Định giá quyền Sở hữu trí tuệ và các tài sản vô hình;

+ Dịch vụ về Nhãn hiệu:

- Nghiên cứu và định giá Nhãn hiệu;

- Tra cứu, theo dõi và giám sát Nhãn hiệu;

- Nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu, sửa đổi, phản đối và khiếu nại Nhãn hiệu;

- Điều tra thị trường về sử dụng hoặc không sử dụng Nhãn hiệu;

- Điều tra nhãn hiệu, thực thi, khởi kiện và tranh tụng về Nhãn hiệu.

- Chuyển giao, chuyển nhượng, gia hạn và quản lý Nhãn hiệu;

+ Dịch vụ về Kiểu dáng Công nghiệp:

- Tra cứu, theo dõi và giám sát Kiểu dáng công nghiệp;

- Soạn thảo/dịch bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp và bản vẽ kiểu dáng;

- Nộp đơn yêu cầu cấp bằng cho Kiểu dáng công nghiệp, sửa đổi, phản đối và khiếu nại Kiểu dáng công nghiệp;

- Điều tra, thực thi và tranh tụng về Kiểu dáng công nghiệp;

- Chuyển giao, chuyển nhượng, gia hạn và quản lý Kiểu dáng công nghiệp.

+  Các dịch vụ về Độc quyền Sáng chế (Sáng chế/Giải pháp hữu ích):

- Đưa ra các ý kiến pháp lý về sự phân biệt giữa bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

- Tư vấn cách thức nộp đơn sáng chế hoặc đơn giải pháp hữu ích;

- Tra cứu Sáng chế về sự tồn tại trước của các bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

- Dịch, soạn và chuẩn bị bản bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế, sửa đổi, phản đối và khiếu nại về độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Điều tra, thực thi và tranh tụng về độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, chuyển nhượng và chuyển giao.

+ Các dịch vụ về Bản quyền tác giả:

- Soạn thảo các thoả thuận liên quan đến việc sáng tạo;

- Khai thác hoặc chuyển giao tác phẩm cmột tác giả của tất cả thể loại, bao gồm: Phần mềm máy tính; văn học; xuất bản phẩm; âm nhạc.

- Nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả, phản đối và khiếu nại về bản Quyền tác giả;

- Điều tra bản quyền tác giả và quyền liên quan, thực thi và tranh tụng về Quyền tác giả và Quyền liên quan;    

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật Sở hữu Trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Phòng Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê