Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả cho những tác phẩm viết bao gồm:

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư tư vấn bảo hộ tác phẩm viết

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Hồ sơ và Tài liệu cung cấp đăng ký tác phẩm viết, bao gồm:
- 03 mẫu tác phẩm viết;
- 03 Bản sao y CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức);
- Giấy
ủy quyền cho Công ty luật Minh Khuê;
- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;

- Thông tin liên quan đến TP: Tên TP, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh KHuê