1. Hồ sơ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần gồm:

– Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần

– Quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần

– Thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần với sở kế hoạch đầu tư

– Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng

– Bản sao đăng ký kinh doanh

– Danh sách cổ đông, cơ cấu vốn góp sau khi chuyển nhượng

– Chứng thực cá nhân hợp pháp của cổ đông mới (CMND, hộ chiếu…..); bản sao ĐKKD nếu cổ đông mới là pháp nhân

  1. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

– Bản sao đăng ký kinh doanh

– Chứng thực cá nhân hợp pháp của cổ đông mới (CMND, hộ chiếu…..); bản sao ĐKKD nếu cổ đông mới là pháp nhân.

  1. Công việc mà Luật Minh Khuê thực hiện

– Soạn thảo hoàn thiện toàn bộ hồ sơ để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần

– Bàn giao hồ sơ cho khách hàng, trực tiếp thực hiện công việc tại cơ quan chức năng

– Theo dõi hồ sơ, sửa đổi hồ sơ nếu cần thiết đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp của hồ sơ, đảm bảo thời gian hoàn thành hồ sơ.

  1. Cách thức liên hệ dịch vụ

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập